Nejslabší stránky zaměstnanců

Abyste zlepšili svůj kariérní vývoj, měli byste se soustředit nejen na zkušenosti, ale také na své slabé stránky. Silné stránky zaměstnanců spočívají většinou ve vzdělání, zkušenosti, tréninku. Do slabých stránek se většinou počítají ty vlastnosti, které by měly být vrozené, nejdou naučit.

Většina zaměstnavatelů již dneska ví, čeho jsou zaměstnanci schopní a v čem se na ně může stoprocentně spolehnout. Zaměstnavatelé ale navíc očekávají, že se budou pracovníci snažit pracovat i na svých slabinách. Jaké jsou tedy ty nejdůležitější schopnosti, na kterých musí člověk pracovat a neosvojí si je ze dne na den?

- Komunikace. To, že vedete rozhovor s pošťačkou o počasí, ještě neznamená, že umíte komunikovat. Ten, kdo umí skutečně dobře komunikovat, ví, jak stručně, jasně a souvisle vyjádřit myšlenku a navíc umí pečlivě poslouchat a rozumí zpětné zprávě.

- Kolektivní práce znamená vaši schopnost pracovat s více lidmi na více věcech a být spolehlivý. Zákaznický servis vyžaduje rovnováhu dobré komunikace a schopností kolektivní práce.

- Vedení projektů znamená, že zaměstnanec je nejen schopný zorganizovat a zvládnout svůj vlastní čas, ale má také potenciál k tomu, aby vedl jiné.

- Řešení problémů. Ten, kdo má schopnost řešení problémů, má také sklon k tvůrčí práci, kritické myšlení a analytické schopnosti.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101