Několik rad pro vypracování výcvikového programu

Investovala vaše firma mnoho peněz do tréninkových programů, které nepřinesly požadované výsledky? Nebudete sami – skutečné změny chování zaměstnanců jako výsledků školení dosahuje dosud jen málo společností. Článek přináší několik návrhů, jak tento stav změnit. Důležité je vypracovat celkový plán výuky – jen tak je možné zajistit její efektivitu a soudržnost. Prvním krokem je zvážit, zda je školení zaměstnanců skutečně lékem na váš problém, zda řeší situaci.

Výcvik musí mít návaznost na činnost zaměstnanců – je nutno jim objasnit, jaký vztah má k jejich práci, k čemu jim bude prospěšný. Nabídněte odměnu za úspěšné absolvování jako jednu z forem motivace. Ujistěte se, že se pracovníci učí tomu, co skutečně potřebují – pokud využíváte služeb vzdělávací agentury, konzultujte a upravujte program na míru vaší firmě. Upřednostňujte takový typ výcviku, jehož výsledky jsou kontrolovatelné a zhodnotitelné – zaměstnanec pak bude schopen definovat, zda byl pro něj trénink přínosem.

Informujte studenty o náplni jednotlivých lekcí a výsledcích, jich by měli dosáhnout – pomůžete tak odstranit počáteční strach. Účastníci by si také měli být vědomi své zodpovědnosti a brát výcvik vážně, před započetím programu by měli projít přípravnou fází, jež má za úkol je motivovat a soustředit je na výuku. Manažeři a vedoucí by měli projít výcvikem jako první, být si vědomi své role a úkolů v procesu, diskutovat o se zaměstnanci o jeho kladech či záporech a pomáhat jim při překonávání překážek.

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR