Nenechte je růst jako dříví v lese

Nejlepší zaměstnanci jsou klíčem k nástupnickému plánu společnosti, možná i její budoucnosti. Nejsou však ještě vyzrálými vedoucími pracovníky. Když je necháte být, jen někteří rozvinou svůj potenciál. Musíte jim poskytnout podporu formou výuky specifických manažerských dovedností jako strategické plánování, řízení práce, financování podniku apod. Ale vychovávat vůdce znamená i rozvíjet více subjektivní a individuální schopnosti – schopnost inspirovat, vynalézat, ovlivňovat, informovat, ale i nahnat strach. Vůdcovské schopnosti a dovednosti, někdy nazývané emoční inteligence (EQ), jsou kombinací racionálních úsudků a subjektivního pohledu, které vytvoří kvalitnější posouzení situace.

Rození vůdci dělají řadu věcí instinktivně, proto je těžké naučit jejich dovednosti ostatní. Poskytování rad a podpory těm nejlepším se zdá přirozenou věcí. A skutečně, společnosti, které poskytují dlouhodobé koučování a nástupnické plánování, vykazují potěšitelné výsledky. Koučování však musí být bráno jako pozitivní investice do jednotlivců, nikoli jako odpověď na nějaký nedostatek. Společnosti musí demonstrovat pozitivní a trvalý postoj k této pomoci úspěšným zaměstnancům stát se ještě lepšími. Aby bylo koučování úspěšné, musí společnosti rozpoznat a podporovat pozitivní chování. Koučování by se také mělo zaměřit na rozvoj praktických taktik a technik a sebeuvědomění.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal