Nezaměňujte koučování a mentorování

Koučování a mentorování není totéž. Obě tyto metody rozvoje zaměstnanců mají vysoký potenciál pro zlepšení výkonnosti na všem pracovišti. Právě proto je však třeba rozumět jejich odlišnostem a cílům. Obecně lze říci, že mentorování je více o ovlivňování a stejné autoritě zúčastněných. Koučování se zabývá spíše výkonností a jeden z účastníků má zpravidla vyšší autoritu.

Mentorování

 • Staví na osobním vztahu lidí.
 • Má tendenci využívat více osobní zapojení.
 • Má velmi pozitivní tón bez nátlaku.
 • Usiluje o posun mentorovaných lidí dále na osobní úrovni.
 • Slouží jako zdroj znalostí.
 • Probíhá neutrálně, většinou bez dané pracovní nebo profesionální agendy.

Koučování

 • Staví na profesionálním vztahu.
 • Soustředí se na úkoly a výkonnost.
 • Pracuje v souladu s firemními a organizačními cíli.
 • Zavádí autoritativní roli a zahrnuje očekávání spojená s výkonem práce.
 • Zapojuje koučované do podpory týmu nebo jednotky, jejich směru a vize.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools