Nová témata pro manažery lidských zdrojů

Většina manažerů HR se ráda učí novým věcem. Studuje techniky náboru, školení, odměňování apod. To všechno jsou důležitá témata, která jsou však již známá po desetiletí. Dnes může být zajímavé - a také dobré pro rozvoj kariéry - seznamovat se s nejnovějšími možnostmi HR. Když si totiž vyberete oblast, pro níž dosud neexistují učebnice nebo vzdělávací kurzy, máte šanci stát se odborníky, od kterých se pak budou učit ostatní.

- Web 2.0. Blogy, wiki, sociální sítě apod. jsou všechno nástroje, které umožňují spolupráci zaměstnanců. Pro manažery HR proto může být zajímavé seznámit se s novou oblastí, jak posílit pracovní skupiny.

- Nezávislí pracovníci. Spolupráce s lidmi, kteří nejsou přímo zaměstnanci firmy, není ničím novým, je to však dosud nedostatečně prozkoumaná oblast. Firmy sice investují obrovské sumy do náboru, odměňování, školení a udržení zaměstnanců, jen málo se však v tomto směru věnují svým nezávislým pracovníkům. Řízení celkové pracovní síly (zaměstnanců i nezávislých pracovníků) je proto velkou výzvou.

- Analytika. HR systémy dnes obsahují velké množství dat, jen málo firem však má dostatečné dovednosti v tom, jak s nimi pracovat. Inspirujte se například knihou Thomase Davenporta Competing on Analytics a můžete zjistit, že jde o velmi zajímavou oblast.

- Virtuální týmy. To, že členové týmů působí na různých místech, je dnes stále běžnější. Rozvíjejte proto své dovednosti v tom, jak dosáhnout, aby spolupracovali efektivně.

Jakmile se začnete zajímat o nová témata, brzy pro ně získáte nadšení a budete je chtít prosazovat. Nadšení však nemusí být nejlepší strategií. Vytížení manažeři nemusejí chtít zkoušet vaše nové nápady. Lepší je proto mluvit s manažery o jejich problémech a příležitostech. Když pochopíte jejich situaci, můžete lépe najít příležitosti pro uplatnění svých nových znalostí.

-kk-

Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader