Nový přístup k přípravě výukových kurzů

Klíčem k úspěšné přípravě kurzů je flexibilita, říká jeden z autorů výukových kurzů a popisuje v článku svůj přístup, který se nazývá AGILE. Přirovnává je k procesu vaření – u obou procesů je nutné zvážit priority, stanovit, co se bude dělat nejdříve a jak dlouho bude která činnost trvat, umět se vyrovnat s případnými neočekávanými problémy a s nedostatkem zdrojů.

Tradiční přístup k přípravě výukových kurzů předpokládá, že téměř všechny projekty přípravy kurzů jsou stejné, že „zákazník“ (student) se na přípravě kurzů příliš nepodílí a že zlepšení výkonnosti může trvat celé roky. Chce-li vedoucí školení uplatnit nový přístup, musí:
* analyzovat cíle výuky (pochopit potřeby zákazníka),
* sestavit si seznam priorit,
* zopakovat a upevnit nejdůležitější priority,
* nechat zákazníky posoudit úplnost a rychlost
* pověřit zákazníky, aby si sami rozhodli, co chtějí zopakovat.

Nový přístup je flexibilní a vyžaduje spolupráci mezi vedoucím školení a zákazníkem. Při analýze cílů si může zákazník sám určit, co by chtěl probrat. Když se sestaví seznam priorit, musí se také stanovit množství času, které bude na každou činnost potřeba. V úvahu se musí brát pochopitelně i opakování.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine