Pět předpokladů firemního programu akčního vzdělávání

Aby vůdcové mohli uspět ve větších rolích, potřebují dosáhnout vyšší úrovně obchodních, strategických a interpersonálních dovedností. K tomu jim může pomoci akční vzdělávání, které je naučí lepší spolupráci pod tlakem skutečných obchodních výzev. Programy akčního vzdělávání ve firmách trvají většinou tři až devět měsíců. Skupina zaměstnanců při nich pracuje na určité výzvě, přičemž rozvíjí své vůdcovské dovednosti. V rolích facilitátorů vystupují vyšší manažeři a externí odborníci. Vrcholí prezentací výsledků skupiny nejvyššímu vedení firmy.

Dobře zvládnutý program akčního vzdělávání je pro firmu příslibem rozšíření základny vůdců pro obsazení vyšších vedoucích pozic. Jelikož však učení probíhá na platformě provozu firmy, vyplývají nedostatky či neúspěchy akčního vzdělávání na povrch mnohem rychleji než u jiných typů vzdělávání. Chcete-li proto, aby váš program akčního vzdělávání uspěl, zaměřte se na následujících pět klíčových faktorů.

1. Zajistěte silnou podporu nejvyššího vedení.

2. Vyberte náročné obchodní výzvy v patřičné strategické šíři.

3. Investujte do účastníků s nejvyšším vůdcovským potenciálem.

4. Týmům zapojeným do akčního vzdělávání poskytujte silný koučink.

5. O svém programu akčního vzdělávání komunikujte v co největší šíři napříč celou firmou.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer