Pět základních dovedností ambiciózního zaměstnance

Každý zaměstnanec který to chce někam dotáhnout, se musí neustále vzdělávat. Ze všeho nejdříve ale musí zvládnout základní dovednosti, bez kterých mu sebelepší odborné znalosti příliš nepomohou. A o jakých základních dovednostech mluvíme?

1. Písemné vyjadřování
Umět psát „na úrovni“ je v u mnoha zaměstnání nezbytné; o pravopisu ani nemluvě. Stále je potřeba psát různé žádosti a prohlášení, vyplňovat dotazníky a podobně. Může se jednat i o správné sepsání životopisu a průvodního dopisu. Ústní dohody dnes už nemají téměř žádnou váhu, každý chce mít všechno na papíře.
Jak zjistíte, že byste měli na stylu svého psaní zapracovat? Můžete zkusit například poslat krátkou zprávu svým přátelům a požádat je o jejich názor. Bylo sdělení ve zprávě srozumitelné? Našly se v ní nějaké gramatické či slohové chyby?

2. Samostatnost
V minulosti bylo zvykem, že většina zaměstnanců na vyšších pozicích měla svého osobního asistenta. Dnes je běžné, že jeden člověk asistuje více lidem najednou, třeba i celému oddělení. Předpokládá se, že zaměstnanci jsou samostatní a že jednoduché kancelářské úkony zvládají sami. Znamená to umět dobře a rychle psát na počítači, používat fax, kopírku, tiskárnu, atd.

3. Počítačová gramotnost
Programy sady Microsoft Office jsou téměř všudypřítomné a jejich znalost patří mezi skutečné základy (stejně jako ovládání operačního systému Microsoft Windows). Naučte se, jak využít Word tak, aby se z pouhého textového procesoru stal nástroj, který usnadňuje práci a šetří čas.
Pokud musíte své schopnosti v této oblasti zlepšit, není nic jednoduššího, než se zapsat do některého z mnoha počítačových kurzů, které jsou dnes k dispozici. Pravidlem je, že pokud znáte jeden program kancelářského typu, pak snadno proniknete i do jiného, protože jsou si navzájem podobné.

4. Vyhledávání informací
To, co dříve bylo zdlouhavým a často náročným procesem, je dnes otázkou několika okamžiků. Díky internetu máme neustále na dosah nekonečnou studnici informací - a zaměstnavatelé očekávají, že jejich pracovníci v něm dokáží najít potřebnou informaci rychle a snadno. Vyhledávač Google dokáže najít skutečně všechno - musíte ale umět položit správný dotaz.

5. Vystupování a prezentace svých myšlenek
Toto je důležitá dovednost při jednáních, schůzích, nebo také práci v týmu. Musíte umět prosadit svoje nápady, myšlenky a názory, stejně jako naučit se správně vystupovat a komunikovat.

Ovládnutí těchto základních dovedností člověku pomůže lépe se uplatnit ve svém oboru, získat lepší místo a úspěch. Samy o sobě samozřejmě nestačí, ale jsou prvním krokem na cestě vzhůru.

-ds-

Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning