Plánování kariéry - čím dříve začnete, tím lépe pro vás

V dnešní době rychle se měnících pracovišť a pracovních podmínek potřebují zaměstnanci schopnosti a kompetence k zajištění budoucího úspěchu a zvládání nových profesních a životních skutečností. Organizace potřebují flexibilní pracovníky, kteří jsou schopni efektivně nakládat s probíhajícími změnami a rychle se adaptovat na nové směry, kterými se organizace může ubírat.
Klíč k dosažení těchto cílů, jak těch individuálních, tak i organizačních, leží v plánování kariéry. Sestavení vlastního kariérního plánu je dost možná jednou z nejdůležitějších věcí, kterou zaměstnanec ve svém životě udělá.

Abyste mohli takový plán sestavit, musíte samozřejmě vědět, co od své kariéry čekáte a co chcete. Můžete začít tím, že odpovíte na následující otázky:

1. Co je pro mě důležité do budoucna a v jaké situaci jsem dnes?
2. Co se mi líbí na mé současné pracovní pozici?
3. Jaké možnosti kariérního růstu existují v organizaci mého současného zaměstnavatele?
4. Jaké typy organizací potřebují schopnosti, které můžu nabídnout?

Pokračujte tím, že po dobu dvou týdnů budete pravidelně každý den sepisovat činnosti, na které se cestou do práce těšíte. Například: „Těším se na jednání s mezinárodními dodavateli o koupi surovin,“ nebo „Těším se na telefonáty zákazníkům.“
Po těchto dvou týdnech byste měli mít mnohem jasnější obraz toho, jaké činnosti vás ve vašem současném zaměstnání nejvíce baví. To může pomoci při určování vašich budoucích cílů.

Jakmile sloučíte své cíle s činnostmi, které vás nejvíce baví, nebo dovednostmi, ve kterých nejlépe vynikáte, budete překvapeni, jak rychle vám čas strávený v zaměstnání bude ubíhat a již nebudete muset vést úvahy nad tím, jaké kariéře se věnovat.
Než se definitivně rozhodnete, vezměte na vědomí, že každá kariéra vyžaduje specifické schopnosti - na manažerskou pozici potřebujete vůdčí schopnosti, dobré vzdělání v obchodu, právu, nebo účetnictví. A například na pozici obchodníka či prodejce musíte disponovat velmi dobrými mezilidskými schopnostmi.
Zkvalitnění a posílení specifické dovednosti může proběhnout jednoduchou cestou (někdo vám ukáže co a jak), nebo (častěji) tou složitější - absolvováním i několika různých kurzů a dalšího vzdělávání.

Nezapomeňte, že čím dříve začnete plánovat, tím dříve dosáhnete toho, po čem toužíte.

-ds-

Zdroj: Article Alley - přední světová databáze volně přístupných autorských článků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Article Alley