Podcasting ve vzdělávání

Anglický termín podcasting označuje přenos a záznam zvuku prostřednictvím digitálních přehrávačů a služby RSS (Really Simple Syndication). Mezi hlavní výhody podcastingu patří přenositelnost a možnost vlastní volby času poslouchání příslušného audio obsahu – ať už se jedná o zábavu, zprávy nebo učení. A právě v souvislosti se vzděláváním se o podcastingu začíná hovořit stále častěji.

Poslouchání digitálního audio obsahu samozřejmě nenahradí četbu, účast na přednáškách nebo další tradiční způsoby učení, může je však výrazně posílit. Článek shrnuje několik způsobů, jak může podcasting přispět k procesu vzdělávání.

- Pomůže studentům, kteří se nejlépe učí sluchovým příjmem informací.

- Poskytne další kanál pro studijní materiály.

- Pomůže mluvčím cizích jazyků k lepšímu porozumění.

- Poskytne zpětnou vazbu.

- Umožní instruktorům zpětně procházet přednášky.

- Nahradí plné třídy nebo on-line schůzky v případech, kdy je třeba pouze předat určitý vzdělávací obsah.

- Poskytne doplňkový učební obsah nebo může být součástí smíšeného učení.

-kk-

Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits