Pomozte manažerům vzdělávat zaměstnance

Ilustrační snímek

Personalisté zdaleka nejsou jediní, kdo ve firmě nese odpovědnost za rozvoj zaměstnanců. Klíčovou roli hrají manažeři, kteří od HR potřebují podporu, aby mohli rozvíjet své lidi. Problém nastává ve chvíli, kdy manažeři mají pocit, že rozvoj zaměstnanců nespadá do jejich kompetencí nebo se jim nedostává znalostí a vzdělávacích materiálů. Dalším problémem je čas, se kterým manažeři bojují den co den a nezbývá jim ani na každodenní práci, natož na rozvoj zaměstnanců.

Jak tedy zajistit manažerům dostatečnou podporu pro role učitelů podřízených? Server clomedia.com radí:

Rozhodněte o způsobu organizace vzdělávání

Firma by si měla předem určit, zda půjde cestou centralizované nebo decentralizované funkce vzdělávání. Existuje i tzv. sjednocený přístup, kdy centrála řídí strategické vzdělávací iniciativy společné pro všechny a jednotlivé linie pak vedle toho řídí ještě své individuální požadavky.

Začněte shora

Nejprve musíte získat nejvyšší manažery obchodních jednotek. Držte se konceptu „train the trainer“, kdy výše postavení trenéři vychovávají trenéry ze svých podřízených.

Analyzujte zájem manažerů

Proveďte analýzu manažerů z hlediska toho, jak se chtějí podílet na rozvoji svých lidí. Zjistíte, že existují tři základní skupiny: 1) ti, kteří mají zájem a přirozeně se zapojí do vzdělávacích aktivit, které navrhnete, 2) ti, kteří se zapojí, ale budou potřebovat důkladnější vedení šéfa a manažerů vzdělávání a 3) ti, kteří nemají zájem. Zaměřte se především na nejpočetnější druhou skupinu.

Nabízejte komplexní vzdělávací řešení

Nejprve najděte mezery ve výkonnosti, které můžete díky vzdělávání zaměstnanců odstranit. Nepouštějte se do izolovaných tréninků bez širších souvislostí s chodem firmy. Kompletní rozvoj zaměstnanců by měl zahrnovat specifická školení dovedností ve spojení s leadershipem a řízením změn.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer