Pomozte svým lidem v učení

Martyn Sloman ve své knize Měnící se svět školitele tvrdí, že efektivní individuální proces učení je kritický, pokud mají zaměstnanci získat znalosti a dovednosti potřebné k podpoře organizačních cílů. Podle průzkumu britského Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD) cítí ale jen 48 % respondentů, že lidé v „jejich“ firmách mají dobře zvládnutý proces učení a rozvoje.

Průzkum také rozborem současných a přicházejících trendů přinesl na světlo několik dobrých strategií:

- Podporujte své řadové manažery. Jsou ve výborné pozici k zajištění, aby výsledky učení daly firmě skutečnou konkurenční výhodu. Potřebují ale asistenci a rozvoj, aby mohli podporovat vzdělávací aktivity personálu a pochopit jejich hodnotu a efekt.   

- Podporujte schopnost koučovat. Pouze menšina řadových manažerů prochází školením, jak koučovat. Firmy by ale měly odměňovat a uznávat ty, kteří se angažují v interním koučování.

- Využívejte efektivně kompetence.  Stále více organizací využívá kompetenční systémy, aby zvládaly lépe efektivitu učení na firemní i individuální úrovni. S pomocí technologie jsou často dostupné elektronicky a poskytují zaměstnancům i jejich manažerům informace o nutných dovednostech a školeních.

- Povzbuzujte proces učení na pracovišti. Zaměstnanci chtějí vidět, že jejich firma bere proces učení a rozvoje vážně.

- Vytvářejte kulturu učení. Vývoj učení a kultury, které podporují posun od školení na učení je vysoce ceněn. Některé organizace jej podporují programy, které rozvíjí roli řadových manažerů a předpovídá se, že využívání akčního učení, rotací pozic a akcí na podporu sdílení znalostí se bude zvyšovat.

- Napojte učení na firemní strategii. Strategie vzdělávání je ve stále větší míře ovlivňována firemními cíli. Tam, kde se toto děje, je větší pravděpodobnost strukturovaného procesu pro posuzování výsledků učení a rozvoje. Díky tomu se lidé cítí více zúčastněni a jsou nuceni k reflexi a dalšímu vylepšování.

- Zmocněte zanícené zaměstnance. Takový personál s nezbytnými dovednostmi vytváří pro firmu silnou konkurenční výhodu. Je proto nezbytné, aby HR vytvořily podmínky, za kterých budou mít tito lidé příležitost získávat a udržovat firmou požadované dovednosti. 

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management