Potřebuje váš podnik interkulturní služby?

Potřebuje váš podnik interkulturní služby?

Zaměstnanci, kteří udržují zahraniční styky nebo mají v zahraničí pracovní povinnosti musí být dobře připraveni na interkulturní problémy. Manažeři lidských zdrojů by jim proto měli poskytnout patřičné znalosti a dovednosti, pozitivně motivovat. Nejprve je třeba položit si otázku, zda jejich zaměstnanci interkulturní servis skutečně potřebují. Odpověď pochopitelně závisí na zahraničních aktivitách společnosti, kulturní rozdílnosti zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů či dalších partnerů.

V dnešní době globalizace se v jedné společnosti setkávají pracovníci mnoha kultur. To může působit problémy, ale i vytvořit kreativní a efektivní spolupráci. Problémy se nejlépe vyřeší, kontaktuje-li příslušný manažer lidských zdrojů některou ze společností poskytujících interkulturní služby. Interkulturní služby pomáhají společnostem překonávat mezikulturní rozdíly předáváním manažerských, organizačních a praktických dovedností z jiných zemí.

Zahraniční úspěch společnosti jednoduše závisí na tom, do jaké míry jsou její představitelé schopni odlišnou kulturu akceptovat, učit se o ní a chovat se podle ní. Nejprve je však třeba zvolit ty nejvhodnější služby, zaměstnance a konkrétní interkulturní požadavky a role. Nejčastěji je v tomto smyslu třeba vzdělávat členy hlavního vedení podniku, zplnomocněnce pro zahraniční cesty, mezinárodní obchodní cestující, pracovníky ústředí podniku atd.

Kulturní studia by měla být zahrnuta do podnikového managementu a vývoje jako takového. Kulturně vzdělaní pracovníci jsou důležití pro řízení celosvětových společností, světového obchodu a výměny. Investuje-li tedy podnik do interkulturního vzdělávání, bude to pro něj všestranným přínosem.
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide