Povězme si příběh ze života

Vyprávění příběhů se stává jedním z nejúspěšnějších způsobů zavádění nových myšlenek do organizací. Zabývá se jím stále více odborných poradců, kteří pochopili, že nejlépe podnítí změnu takříkajíc hraním na city. Vyprávěním příběhů poskytují posluchačům nejen nové a důležité informace, ale i zasahují jejich emoce.

Vyprávění příběhů se nejčastěji využívá pro trénink v případě odlišných názorů a přístupů odlišných lidí, například rasismu. Rozdílní lidé tak nacházejí cestu k pochopení myšlenek okolí, začínají o svých názorech diskutovat. V diskusi se ovšem skrývá i výrazné nebezpečí, kterým je příliš emotivní řešení ožehavých otázek vedoucí často k ještě závažnějším sporům. Diskuse je proto třeba řídit a pečlivě volit konzultanty. Dalšími nedostatky tohoto přístupu jsou pak i čas a náklady.

I přes výše uvedené nedostatky je ale vyprávění příběhů prokazatelně úspěšnou technikou vzdělávání zaměstnanců. Ne každá diskuse se zvrhne v dramatický souboj a ne každá společnost s patnácti tisíci zaměstnanci do ní bude přihlašovat veškeré se zaměstnance, je-li kapacita workshopu 25 osob. Důležité je dokázat upoutat pozornost školených zaměstnanců a přimět je na základě vyprávění vlastního příběhu k vyprávění toho jejich.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia