PowerPoint v manažerském vzdělávání - Ano, či ne?

PowerPoint se stal oporou pro mnoho prezentujících. Dokáže dát dohromady celou řadu důležitých sdělení a umožňuje, aby byla prezentována v dobře viditelné podobě na velké obrazovce. Nabízí také animace, barvy nebo propojení s internetem. Spíkrům pomáhá i jako pomůcka pro připomenutí bodů, o kterých chtějí mluvit. Je tedy v něčem problematický?

Podle programového ředitele britské Ashridge Business School Phila Andersona je problém PowerPointu v tom, že jej používá každý. Škola nedávno provedla průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaký vliv bude mít nepoužívání PowerPointu na profesionály v oboru vzdělávání a účastníky jejich kurzů. Projekt s názvem PowerPointless probíhal v rámci jednoho mezinárodního vzdělávacího programu v oblasti leadershipu, který je určen pro firmy.

Z pohledu vyučujících se ukázalo, že bez PowerPointu musejí hlouběji přemýšlet o přednášených materiálech i způsobu jejich podání. Začali využívat veškerý prostor a materiál, který měli k dispozici, což vedlo k inovativnějšímu přístupu ke sdílení informací.

Zpětná vazba od účastníků programu byla velmi pozitivní. Pochvalovali si osvobození od PowerPointu, který denně používají ve svém zaměstnání. Ocenili také více stylů výuky. Program byl podle nich živější a zajímavější, když se nemuseli soustředit jen na pohled na obrazovku před sebou.

Průzkum však také ukázal, že v určitých případech je PowerPoint vhodným vzdělávacím médiem. Jedná se o situace, jejichž hlavním cílem je předávat technické dovednosti a faktické  informace. Velmi efektivně slouží také při potvrzování toho, zda účastníci kurzů porozuměli probírané látce.

Anderson doporučuje přednášejícím vždy se předem ptát, zda danou lekci mohou zvládnout bez PowerPointu tak, aby poskytli účastníkům lepší zkušenosti a předali své sdělení srozumitelněji.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine