Pozor na mylné představy o vzdělávání zaměstnanců

Nepodléháte některému tradičnímu omylu spojenému s vnímáním vzdělávání na pracovišti?

1. mýtus: Když si najmu dobré lidi, nemusím je školit.
Ve skutečnosti platí, že čím větší je vaše firma, tím více se vzdalujete každodenním činnostem. Majitel tak nemůže očekávat, že jeho lidé budou automaticky znát postupy, které by si představoval.

2. mýtus: Dobře vyškolení zaměstnanci odejdou ke konkurenci. Samozřejmě se to může stát. Dobré vzdělávací programy jsou však silnými nástroji k udržení zaměstnanců.

3. mýtus: Je to příliš drahé. Investice do vzdělávání by se měla okamžitě vracet v podobě méně nákladných chyb, zvýšené produktivity a lepšího udržení zákazníků.

4. mýtus: Měl bych se tomu věnovat, až se věci uklidní nebo zlepší.
Tuto výmluvu můžete používat kdykoli a nikdy nezačnete.

5. mýtus: Učení při práci je nejlepší forma vzdělávání. Učení praxí samozřejmě funguje. Může však fungovat efektivně pouze tehdy, bude-li součástí širší koncepce vzdělávání zaměstnanců.

6. mýtus: Mentorování je lepší než školení. U mentorování platí totéž jako v případě učení při práci.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com