Pozor na mýty v učení

Pokud chceme zvýšit svou efektivitu v práci nebo v učení, musíme nejprve odhalit, co nám brání v pokroku. V první řadě je důležitý pitný režim a výživa. Svou roli hraje i bezprostřední okolí a faktory, jako je teplota, osvětlení, čistota, akustika nebo podpůrné materiály. Někomu vadí příliš konkurenční prostředí. Článek shrnuje základní mylné představy o učení.

- Většina chování neprobíhá automaticky. Řídí ji podvědomí a utváří zvyky z dětství. Ve skutečnosti má člověk potřebu brát informace co nejefektivněji. Nesoustřeďte se proto na svou víru v to, co všechno víte o učení. Mějte otevřenou mysl novým konceptům.

- Nové informace vstupují nejprve do vědomí a teprve poté do podvědomí a dlouhodobé paměti. Pravda je zcela opačná. Podvědomí pracuje osmsetkrát rychleji než vědomí.

- Lidé si zapamatují věci dobře, i když jsou nervózní. Ve stresu nikdy nepřemýšlíme tak dobře. Krev se přelévá z části mozku sloužící k přemýšlení do části odpovědné za reakce pro přežití.

- Učíme se tak, že danou informaci vidíme nebo slyšíme. Řad učitelů opomíjí ostatní smysly, které jsou stejně důležité. Velice důležité je učit se také pomocí dotyků, pohybu nebo zkušeností.

- Koncept různých stylů učení končí u zraku, sluchu a pohybu. Existuje mnohem více stylů učení a každý si najde ten svůj.

- Učitel by měl podávat výklad ve stylu toho, jak se učí on. Studenti nemusejí sdílet stejný přístup. J třeba hledat ten nevhodnější.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com