Praktický zdroj pro diverzitu

Diverzita je jedním z konceptů, o nichž se v současném světě lidských zdrojů hovoří stále více. Objevuje se proto řada školicích pomůcek, které mají firmám napomoci s implementací. Článek představuje názornou ukázku v podobě školicího balíčku „ Diverzita v akci“ (Diversity in Action: the Business of Diversity), který uvedla na trh britská společnost Video Arts.

Tento školící balíček sleduje zaměstnance fiktivní firmy, která se pokouší integrovat diverzitu do svých obchodník praktik. Je ušit na míru spíše pro menší firmy a z abývá se kvalitou, týmovou prací, komunikací, osobním rozvojem a metodikou a demonstruje jejich důležitost. Školící personál je toho názoru, že tento balíček je vhodný jak pro zkušený, tak i pro méně zkušený školící personál.

Firma, která potřebuje přesvědčit o užitku, který přináší implementace diverzity, však potřebuje zkušeného školitele. Školení zaměstnanců, kteří mají k tématu negativní postoj a náhled, je obtížné i v klimatu, které změny podporuje. Zkušený školitel dokáže vytvořit prostředí, ve kterém se budou lidé dobře cítit a budou mít zájem zjistit, proč mají tak negativní postoj.

Cílem podobných školicích balíčků je zajištění praktického zdroje informací pro firmy, které jsou na začátku procesu. Pomohou jim zařadit diverzitu do denní praxe.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management