Pravdy a mýty o microlearningu (1/2)

Microlearning je jednou z populárních a zároveň kontroverznějších metod vzdělávání. Zatímco jedni tvrdí, že může nahradit jakoukoliv formu kurzu a jakékoliv výukové téma, druzí říkají, že microlearning nabízí jen povrchní vzdělávání a neumožňuje jít skutečně do hloubky tématu, jako to dokáže prezenční kurz. Pravda je jako obvykle někde uprostřed. Sepsali jsme pro vás čtyři pravdivá fakta, o něž se můžete opřít, a čtyři mýty, které vám pomohou se rozhodovat objektivně.

Ilustrační snímek

Pravda: Microlearning napomáhá lépe si informace zapamatovat

Je vědecky podložené, že dávkování informací pomáhá zvyšovat kapacitu naší krátkodobé paměti. Díky tomu si například pamatujeme telefonní čísla, která si rozdělíme do skupin třeba po třech číslicích. Microlearning je z velké části založen na dávkování obsahu v tom smyslu, že každý modul se koncentruje na jeden učební cíl nebo dovednost. Studenti proto dostávají množství informací a v takové formě, které je činí pro mozek snáze pochopitelné a zapamatovatelné. Tato forma navíc nezpůsobuje přetížení mozku a pro studenta je lehčí koncentrovat se na celou lekci.

Pravda: Microlearning může proškolit zaměstnance rychleji

Pokud dovednosti, které chcete rozvíjet, lze zahrnout do obsahu microlearningu, pak toho díky tomuto nástroji můžete docílit rychleji. Nejde jen o to, že kurzy mikrolearningu jsou ze své podstaty krátké, ale proto, že nabízí velmi cílené informace přímo k podstatě věci. Rychlost a efektivita dělají z microlearningu perfektní volbu pro trénink, který je naléhavý, ale není nutné jít do příliš velké hloubky. Může být vhodný zejména v situacích, kdy potřebujete například vyškolit sezónní zaměstnance v obchodě. Nasazením kurzu microlearningu můžete své lidi naučit např. znalosti produktů, správu registrů, a dokonce i základní dovednosti prodeje.

Výzvou při vývoji obdobného kurzu microlearningu nicméně zůstává zvládnutí komplexnosti. S microlearningovým kurzem musíte zacházet jako s jakýmkoli jiným kurzem. Nemělo by se jednat jen o databázi s řadou nahodilých videí. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, vytvořte obsahový plán a jasnou studijní cestu, použijte různé typy obsahu a vše uložte do jednoho centralizovaného úložiště.

Pravda: Microlearning lze použít pro kurzy na vyžádání

Řekněme, že například obchodní zástupce je na cestě na setkání s potencionálním klientem, a když si v mysli přehrává scénář prodeje, uvědomí si, že zcela opomněl různé diskontní plány. Nebo si představte zdravotní sestru, která se chystá podat nový lék pacientovi s cukrovkou, ale není si zcela jista potenciálními vedlejšími účinky. Pokud tito zaměstnanci mají přístup do knihovny microlearningu, mohou rychle najít informace, které potřebují, a vyhýbat se tomu, aby se objevili nepřipraveni nebo udělali nebezpečnou chybu.

Všimněte si, že oba příklady se týkaly mobilních zaměstnanců. Proč? Protože právě microlearning lze nejlépe využít jako nástroj pro okamžitou potřebu kdykoliv a kdekoliv.

Pravda: Microlearning snižuje náklady na školení

Výroba microlearningového obsahu je nákladově efektivnější, protože jej lze vyrábět mnohem rychleji. Například vytvoření pětiminutového videa zabere méně času než hodinová přednáška v rámci elearningu. Ve srovnání s prezenčním školením je rozdíl v nákladech na vývoj ještě výraznější. Je také mnohem snazší kurzy mikrolearningu levněji a rychleji aktualizovat, pokud problematika zastarává.

Nižší náklady na vývoj však nejsou tím nejlepším důvodem k zavedení microlearningu do firmy. Je potřeba vzít v potaz také téma školení. Pokud je téma nevhodně zvoleno pro microlearning například proto, že je nutné jej velmi specifikovat pro různé situace, je lepší využít jiné nástroje.

V pokračování článku se zaměříme naopak na čtyři mýty o microlearningu, s nimiž se můžete setkat.

 

-bb-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry

Články v sérii

Aktuální

Pravdy a mýty o microlearningu (1/2)

Aktuální

Pravdy a mýty o microlearningu (2/2)