Překážky on-line vzdělávání

Řada lidí dnes využívá možnost vzdělávání on-line formou. Důvodem může být zvýšení příjmů v současném zaměstnání, změna kariéry nebo získávání nových znalostí. On-line vzdělávání má mnoho výhod, z nichž asi největší je možnost výběru vlastního časového rozvrhu.

I on-line vzdělávání má však určité nástrahy a není vhodné pro každého. Článek na tyto nástrahy upozorňuje, aby se čtenáři mohli lépe rozhodnout, zda jim on-line vzdělávání bude vyhovovat a na co by si měli dávat pozor.

- Výběr špatné on-line školy. Ne všechny instituce, které nabízejí on-line vzdělávání jsou legitimní z hlediska zákonů. Objevuje se řada nelegitimních škol, tzv. diploma mills, které nabízejí studijní programy a diplomy, pro které nemají potřebnou akreditaci. Takový diplom je pak bezcenný. Nejdříve si proto pečlivě prověřte poskytovatele.

- Nedostatek vnitřní disciplíny a motivace. Vnitřní motivace a disciplína jsou pro on-line vzdělávání zásadní. Pokud vám chybí, pravděpodobně takové studium nedokončíte. Vždy byste si měli vytýčit cíle, kterých chcete dosáhnout a dodržovat je na denní, týdenní i měsíční bázi.

- Špatná komunikace. Dalším důvodem neúspěšného on-line studia bývá neschopnost zavést a udržovat komunikaci s učiteli a dalšími studenty. Tato komunikace slouží nejen k důležité výměně myšlenek, ale také k lepšímu pochopení tématu. Komunikace s učiteli je pak důležitá pro správné pochopení požadavků a vyjasnění úkolů, které je třeba splnit.

- Neschopnost přenášet kredity. Ta může vést k tomu, že budete stále opakovat podobné kurzy, i když si zvolíte novou školu. Akreditované on-line školy nabízejí možnost uznání již absolvovaných kurzů, abyste se mohli věnovat tématům, která jste dosud nestudovali nebo dokončit studium rychleji.

- Nevyužívání výhod on-line zdrojů. Studenti často chybují v tom, že využívají pouze zdroje nabízené přímo školou nebo kurzem. Internet přitom nabízí celou řadu dalších užitečných informací, které pomáhají k hlubším znalostem.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101