Příčiny neúspěchu programů rozvoje leadershipu

Programy rozvoje leadershipu ve firmách často selhávají z důvodů, které lze poměrně snadno předvídat. Upozornil na to server CLOmedia.com., který také shrnul následující desatero nejčastějších příčin neúspěchu.

1. Chybějící podpora shora

Jakákoli snaha o strategický rozvoj leadershipu potřebuje podporu představitelů nejvyššího vedení. Ti by měli nejen vstoupit do programu hned ve fázi jeho přípravy, ale také spolupracovat na jeho řízení do budoucna.

2. Špatná identifikace potřeb

Při identifikaci potřeb pro rozvoj leadershipu musíte vycházet z vašich obchodních potřeb. Vždy se ptejte, k čemu leadership potřebujete.

3. Špatný výběr lidí

Jistě si uvědomujete, že vaše zdroje na rozvoj leadershipu jsou omezené. Je proto třeba vybrat kandidáty, kteří dokáží nejlépe přijmout organizační strategii a budou schopni ji dále šířit.

4. Předpoklad, že lídři automaticky zvládnou vychovávat nové lídry

Rozvoj leadershipu tím, že se lídři učí od sebe navzájem, je dobrý nápad. Vždy je však třeba předem zajistit, aby lídři-učitelé byli na svou roli dobře připraveni.

5. Chybějící plán implementace

Nenechte se unést prvními úspěchy. Pečlivě plánujte každý krok v rámci programu, abyste mohli dosáhnout očekávaných výsledků.

6. Špatný výběr facilitátorů

Konzultanty a facilitátory pro konkrétní rozvojové aktivity vybírejte s ohledem na to, jaké mají zkušenosti z vašeho oboru a jak dokáží zapadnout do vaší firemní kultury.

7. Špatný výběr místa

Místo, na němž se budou vaši lídři učit, by mělo být inspirativní a co nejméně rušivé. Mělo by se nacházet mimo každodenní pracovní shon, být dostatečně prostorné, pohodlné a s přístupem přirozeného světla.

8. Příliš teorie

Programy rozvoje leadershipu by se měly soustředit především na praktické uplatnění vůdcovských dovedností v praxi.

9. Podceňování přestávek

Součástí vhodného prostředí pro učení jsou i přestávky na doplnění energie. Lídři by při učení měli prokládat pohybem a zdravými svačinami.

10. Chybějící prostor pro reflexi

Při vytváření obsahu rozvojového programu budete mít tendenci zahrnout co nejvíce obsahu a aktivit. Neměli byste však také zapomenout naplánovat čas na přemýšlení o získaných poznatcích a jejich zkoušení v praxi.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer