Příprava projektu kombinované výuky

Smíšeným vyučováním autor míní kombinaci tradičních metod školení s e-learningem. Příliš mnoho projektů kombinované výuky končí podle něj nezdarem a stojí podnik mnohem více času i peněz, než bylo předpokládáno. Článek se zabývá úskalími smíšeného vyučování a přípravou jeho projektu. Je třeba si uvědomit charakter a zaměření studentů, cíle výuky, konkrétní oblasti a obsah, jež by měla pokrývat, ale i její omezení.

Konkrétní kroky zahrnují získání základních informací o žácích – jejich funkce ve firmě, počet, specifické dovednosti, jichž by měli dosáhnout, zájem o studium… Dále je třeba přesně určit, co chceme studenty naučit, co by mělo být výsledkem školení – a to prodiskutovat se všemi zainteresovanými stranami. Dalším krokem je vypracování podrobného seznamu témat, která musí být během studia objasněna, a stanovení konkrétních metod a způsobů výuky.

Předávání informací musí mít logickou návaznost a vztah k pracovní činnosti žáka. Efektivita vzdělávání musí být měřitelná – stanovte kritéria, podle nichž lze určit jeho úspěšnost. Katalogizace a zpracování dokumentů o projektu napomůže vyhnout se příštím chybám. Ptejte se na názor všech, kdo jsou projektu účastni – získáte cenné informace a zpětnou vazbu. Pokud program výuky objednáváte od jiné firmy, buďte s ní v osobním kontaktu a dolaďujte detaily.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher