Příspěvky na vzdělání zaměstnanců zvyšují konkurenceschopnost organizace

Příspěvky na vzdělání zaměstnanců zvyšují konkurenceschopnost organizace

Jestliže zaměstnavatel nabízí úhradu nebo částečné krytí výdajů na školení a vzdělávání zaměstnanců, neměli by se zaměstnanci stydět této možnosti využít. Firmě to přináší také mnohé výhody, počínaje zkvalitněním práce vyškoleného zaměstnance a konče zvýšením konkurenceschopnosti díky dobré pověsti na trhu práce.

Při úhradě výdajů na vzdělání se firmy řídí různými standardy. Někteří zaměstnanci hradí plnou cenu kurzů, jiní se orientují podle studijních výsledků školeného zaměstnance, další hradí pouze kurzy, které se přímo vztahují k vykonávanému zaměstnání. Svou roli zde hraje i rozpočet organizace.

Člověk, který by chtěl této možnosti využít, by se měl nejprve informovat o všech zásadách úhrady výdajů na vzdělání, které firma uplatňuje. Dále by si měl najít nejvhodnější kurz nebo studijní program a případně se poradit s kolegy. Na základě zjištěných poznatků je vhodné sestavit si studijní plán a ten předložit zaměstnavateli. Případné problémy obvykle řeší vedoucí oddělení lidských zdrojů.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning