Přizpůsobte školení starším zaměstnancům

S rostoucím počtem starších zaměstnanců roste i potřeba upravit školení ve firmách pro starší věkové skupiny. Řada firem dělá chybu v tom, že starší zaměstnance neškolí, neboť uvažuje tak, že se investice do lidí, kteří brzy odejdou nevyplatí. Například bezpečnostní školení se soustředí především na mladší zaměstnance, kteří více riskují a mají více nehod.

I starší zaměstnanci však potřebují školení, i to bezpečnostní. Pracovní metody a technologie se rychle mění, a tak je třeba udržovat aktuální znalosti a dovednosti u všech. Starší zaměstnanci jsou navíc hodnotní v tom, že vykazují větší loajalitu své práci i firmě, dodržují lepší etiku práce, mají menší počet absencí a nižší fluktuaci. Má proto obchodní smysl zajistit jim stejně kvalitní školení jako ostatním.

Starší zaměstnanci se nejvíce naučí, když bude školení vycházet z jejich znalostí a zkušeností. Mělo by postupovat po jednotlivých srozumitelných krocích a být dostatečně časově rozvržené, aby mohli vstřebat nové informace. Dobré je také poskytnout jim materiály pro domácí studium a prostor pro vyzkoušení nových věcí v praxi. Důležitá je také podpora, dostatečná diskuse a zpětná vazba. Firma by měla vytvářet pozitivní prostředí pro učení.

Často chybou ze strany školitelů je stereotypizace starších zaměstnanců. Není vhodné nahlížet na ně jako na ty, kteří jen čekají na důchod. Naopak je třeba brát je jako produktivní sílu s hodnotnými znalostmi a zkušenostmi. Nemyslete si také, že se starší lidé nechtějí učit nových technologiím. Neztrácejte čas tím, že je budete školit v tom, co už znají a vykonávají v praxi. Nepoužívejte věk jako zástěrku pro to, že už nepotřebují rozvoj. Mohou jim chybět důležité dovednosti nebo budou potřebovat osvěžit některý trénink.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com