Pro a proti outsourcingu e-learningových služeb

E-learning patří k nákladově velmi efektivním možnostem firemního vzdělávání. Než se však firma rozhodne outsourcovat některé z e-learningových řešení, měla by znát pro a proti v souvislosti s řešeným projektem. Znamená to provést pečlivou analýzu potřeb. Než se tudíž obrátíte na dodavatele e-learningu, zvažte následující otázky:

Jak časově kritický je váš projekt? Jak vytížený je váš tým?

Nepřidělujte kritické projekty interním pracovníkům, kteří mají problémy s plněním termínů již dnes. Ideálním případem pro outsourcing jsou projekty, které vyžadují méně interních znalostí.

Budete potřebovat znalosti, které nejsou dostupné interně?

Zvažte, zda uvažovaný e-learningový projekt vyžaduje znalosti a dovednosti mimo dosah vašich interních kapacit. V těchto případech není příliš důvodů, proč s outsourcingem váhat.

Bude uvažovaný e-learningový projekt obsahovat citlivé informace?

Vzdělávací materiály mohou zahrnovat citlivé informace, které nejsou určeny širší pozornosti zaměstnanců, nebo naopak pozornosti třetích stran. Pak je třeba klást vysoký důraz na důvěryhodnost potenciálního dodavatele.

Bude uvažovaný projekt vyžadovat přísné řízení a kontrolu?

Uvědomte si, že při outsourcingu se budete muset vzdát určité míry kontroly. Je proto třeba předem zvážit, jak konkrétně to změní váš interní způsob řízení projektů.

Kde budete získávat e-learningové znalosti pro budoucí práci?

Zamyslete se, jaké jsou vaše plány s e-learningem do budoucna. Pokud se například chystáte opakovat stejné či obdobné projekty, může být na místě vyškolení interních zdrojů.

 

-kk-

Zdroj: eLearn Magazine - americký server věnovaný e-learningu a moderním technologiím ve vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearn Magazine