Pro a proti různých metod výuky jazyků

Pro studium jazyků máte k dispozici různé metody. Kromě ročního pomaturitního studia se nabízejí tyto varianty: skupinové kurzy, studium v zahraničí, individuální výuka s lektorem a učení prostřednictvím počítače. Každá z nich má své pro a proti. Musíte si předem ujasnit, jak rychle a k čemu jazykové znalosti potřebujete. Rychlost výuky se samozřejmě odráží v ceně.

*Skupinové kurzy* - v rámci této metody lektor vyučuje skupinu lidí zároveň, všichni používají stejné učebnice a učí se v zásadě totéž. Úroveň kurzů je velmi rozdílná v závislosti mimo jiné na velikosti skupiny a kvalifikaci lektora. Cena by neměla být jediným kritériem výběru. Automatickou výhrou nemusí být ani rodilý mluvčí. Odborníci se nyní přiklánějí k systému kombinace českých učitelů (vysvětlí pravidla) a rodilých mluvčích, od kterých lze v konverzačních hodinách nejlépe získat pohotovost a správný přízvuk.

*Individuální kurzy* - lektor se věnuje po celou výuku jedinému studentovi. Učení lze snáze přizpůsobit potřebám klienta, výuka je daleko intenzivnější, posluchač musí po celou dobu výuky pracovat ve zvoleném jazyce. Šance na zvládnutí jazyka tak výrazně stoupne. I zde je klíčovým prvkem lektor.

*Studium v zahraničí* - tato forma výuky cizího jazyka je pravděpodobně nejúčinnější. Člověk je nucen se ve zvoleném jazykovém prostoru pohybovat celý den, postupně se v něm naučí i přemýšlet, získané poznatky jsou hlubší než ze sebelepší české jazykové školy. Za tyto výhody se samozřejmě platí. Pro skutečné osvojení jazyka odborníci doporučují jako naprosté minimum jeden měsíc. Ani zahraniční kursy však nenabízejí automaticky kvalitu. I zde záleží na velikosti studijních skupin, jejich dělení podle stupně pokročilosti i na metodě, kterou škola volí. Nejlepší metodou, jak zjistit kvalitu dané školy, je zjistit si co nejvíce referencí. Platí také, že alespoň základní znalosti jazyka by si měl student přivézt už z ČR.

-ba-
Zdroj: Student Agency - Nabídka jazykového vzdělávání, pobytů, au-pair a dalšího. Obsahuje i zajímavé zprávy o zaměstnání a kariéře.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Student Agency