Proč studovat cizí jazyk

Studium cizích jazyků je jednou z nejlepších cest k lepší kariéře a vyšší ceně na trhu práce. V dnešní době potřebujete využít každou výhodu, která se vám nabízí, abyste zůstali konkurenceschopní. Znalost cizího jazyka může být velkou výhodu. Toto je několik základních důvodů, proč nemluvit jen jedním jazykem:

- Zlepšíte si celkové komunikační dovednosti. Studenti cizích jazyků se zdokonalí ve čtení, psaní, poslouchání i mluvení v rodném i cizím jazyce.

- Zdokonalíte se v řešení problémů. Studium jazyků rozvíjí také analytické schopnosti, podporuje pružnost a kreativitu v uvažování.

- Rozšíříte své pracovní dovednosti a možnosti rozvoje kariéry. Studiem cizího jazyka si získáte větší úctu svého zaměstnavatele. Na druhou stranu se můžete rozhodnout i pro jiného.

- Získáte možnosti uplatnění v celé řadě oborů. Znalost cizího jazyka můžete uplatnit v mnoha směrech, zejména při komunikaci se zákazníky.

- Můžete postoupit v kariéře. Znalost cizího jazyka vám může pomoci k povýšení a vyšším příjmům.

- Můžete získat příležitost v zahraničí. Můžete se vám otevřít zcela nový směr v dosavadní kariéře nebo nové místo v cizí zemi.

- Získáte konkurenční výhodu na mezinárodní úrovni. Žijeme v době globalizace a nadnárodních společností, v nichž vám cizí jazyk otevře cestu do světa.

- Poptávka po svobodných uměních rychle roste. Méně zaměstnavatelů hledá speciální dovednosti. Usilují spíše o obecné obchodní dovednosti nebo komunikační schopnosti a znalost cizích jazyků.

- Efektivně zvýšíte svou cenu na trhu práce. Řada firem dnes zaměstnancům přispívá nebo platí studium cizích jazyků. Existuje mnoho způsobů, jak se učit jazyku. Je to dovednost, kterou můžete získat vy sami a můžete si to dovolit.

- Získáte více obchodních kontaktů. Díky znalosti cizího jazyka můžete rozšířit okruh svých kontaktů a zíkat tak významnou výhodu nad svými konkurenty.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com