Proč výcvik zaměstnanců selhává?

Velké množství firem věnuje nemalé prostředky na nejrůznější tréninkové a školicí programy, přesto se požadované výsledky v podobě spokojenějších zákazníků, nižších výdajů a vyšší kvality nedostavují. Velkou měrou se na tomto selhání podílejí neefektivní metody výuky. Příliš často se spoléhá na přednášky, instruktážní video a simulační cvičení. I když je účastníci oceňují, ukazuje se, že mají jen zřídka vliv na výkonnost a jednání v zaměstnání.

Další příčinou může být skutečnost, že tréninkové podmínky neodpovídají běžnému pracovnímu prostředí a strategii podniku. Jediným výsledkem často bývá obdržení certifikátu – a tím celá záležitost končí. Je proto potřeba používat takové metody výuky a výcviku, které jsou pro podnik důležité a bezprostředně využitelné. Výsledky přináší jedině změna chování, která ústí ve změnu celkového postoje zaměstnanců.

Je potřeba soustředit se spíše na hloubku a přínos tréninku, než na jeho zábavnost. Edukační programu musí být orientován na cíle podniku a provázán s pracovním procesem – studenti by měli vědět, k čemu jim bude dobrý, jak jej budou moci využít v konkrétních situacích.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher