Proč ženy nestudují MBA?

Evropské programy MBA zažily v posledních letech rozkvět, ale stále více bojují s problémem, který již dlouho sužuje i americké obchodní školy. Jde o nedostatek žen. Objevují se různé teorie, které vysvětlují, proč ženy neusilují o diplom, který by jim mohl zlepšit kariéru i finanční příjem. Někteří odborníci si myslí, že evropské školy mají více problémů proto, že firmy v Evropě jsou méně nakloněny ženám než ty americké. Jiní uvádějí, že je to důsledek vyššího věku, v němž evropští zájemci začínají studovat MBA. Jde totiž o věk krátce po třicítce, kdy mnoho žen začíná uvažovat o dětech.

Odborníci v Evropě i USA se shodují, že MBA je spíše mužskou záležitostí, příliš soustředěnou na konkurenci a uvádějí, že ženy mnohem méně vstupují do oblastí, kde se velmi cení MBA, jako je investiční bankovnictví nebo poradenství. Ženy jsou také ochotnější přestěhovat se i s dětmi, když jejich manžel začne studovat obchodní školu, muži se naopak kvůli studující ženě příliš stěhovat nechtějí.

Ať už je důvod jakýkoli, výsledek je zřejmý. Poměr přihlášek žen ke studiu MBA v Evropě ustrnul mezi 25 a 30 procenty. U elitních evropských škol je to dokonce 23 procent. V USA se pohybuje nad 30 procenty. Školy se snaží upravovat své programy, aby přilákaly více žen, v tomto směru se však očekává jen velmi pozvolný vývoj.

Jednou ze škol s nejvyšším zastoupením žen je španělský Instituto de Empresa. MBA zde studuje 36 procent žen. Institut nabízí ženám stipendia, mentory a volitelné předměty týkající se záležitostí, na které ženy v byznysu narážejí, a vyučuje pomocí případových studií, v nichž hlavní roli hrají právě ženy.

Ženy může odrazovat také rozdíl v platovém ohodnocení mužů a žen s titulem MBA. Některé firmy nejsou navíc příliš otevřené financování studia MBA ženám, protože očekávají, že kvůli dětem odejdou ze své práce. Obchodní školy mohou dělat mnohé, aby přilákaly ženy, je však třeba, aby se společně s tím měnil i širší obchodní svět. A to nebude nenadálý skok.

-kk-
Zdroj: College Journal - Informace o studiu a práci pod záštitou The Wall Street Journal
Zobrazit přehled článků ze zdroje College Journal