Program Employee Assistance - benefit nejen pro zaměstnance

Ilustrační snímek

Blížící se konec roku jde ruku v ruce, zejména pro personální oddělení, s tvorbou a plánováním nejen procesů motivování a hodnocení zaměstnanců, ale také s hledáním těch nejlepších benefitů, které budou pro zaměstnance jak výbornou odměnou, tak skvělým motivátorem směrujícím k rozvoji a růstu organizace jako celku.

Vhodnou a zajímavou formou benefitu může být pro vaši organizaci program Employee Assistance, který slouží zaměstnancům jako forma podpory při řešení problémů v osobním životě.

Služba vychází ze skutečnosti, že v současné době tráví normálně pracující člověk v práci minimálně osm hodin denně. Standardem se pomalu stává i to, že je nutné tento čas prodloužit, ať už kvůli zakázkám, klientům, nadřízeným nebo jen kvůli vlastní potřebě či ctižádosti. Čas a prostor na řešení osobního života a problémů se nenápadně zkracuje, a to zejména když rozšíříme náš život o oblast partnerskou a rodinnou, kdy je nutné řešit jiné problémy kromě těch našich. Ztrátou vlastního prostoru a nemožností problémy malého i velkého charakteru řešit roste i potřeba si o nich alespoň promluvit a snížit tak nepříjemnou a zatěžující tenzi. Často je práce jediná, která poskytuje tento prostor a dochází v ní k prolínání dvou základních oblastí života – pracovního a osobního. V reálném fungování společnosti se tento fakt odráží nejen v řešení soukromých problémů mezi zaměstnanci v pracovní době či v prodlužování poledních přestávek, ale i v samotné pracovní nespokojenosti, frustraci, snižování kvality práce, nepozornosti, z toho plynoucích úrazech nebo absencích z důvodu pracovní přetíženosti nebo choroby.

Některé společnosti tento problém řeší firemním psychologem. Zde se ale stává kamenem úrazu na jedné straně strach zaměstnance z možného úniku důvěrných informací o něm a na straně druhé časová omezenost psychologa.

Služba Employee Assistance přináší zaměstnavateli vyřešení všech výše uvedených problémů. Je založena na principu důvěrné konzultační služby, kterou externě zajišťují zkušení a kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí. Program Employee Assistance poskytuje nejen pomoc psychologickou, ale i pomoc právní a finanční povahy.

Zkušení odborníci – psychologové, psychoterapeuti, právníci a finanční poradci jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Konzultační služba zahrnuje telefonické a e-mailové poradenství, individuální osobní konzultace, dále chráněný přístup na specializované www stránky a různé tematické workshopy dle zájmu a potřeb zaměstnanců a organizace. Program nabízí i možnost rozšíření služby o rodinné příslušníky a osoby žijící ve společné domácnosti.

Zaměstnanci je garantováno, že zaměstnavateli o něm nebudou sdělovány jakékoli informace. Možnost identifikace konkrétního zaměstnance, který služeb Employee Assistance využil, je vyloučena.

Zaměstnavateli jsou poskytovány pouze souhrnné statistické údaje o celkovém využívání programu Employee Assistance v rámci celé organizace, případně také preventivní doporučení opírající se o analýzu nejčastěji řešených témat.

A jak program funguje?

Služeb Employee Assistance může využít každý zaměstnanec, který je do programu zařazen, jeho čerpání služeb je pro něho samotného bezplatné. Program hradí zaměstnavatel formou měsíčních poplatků v závislosti na rozsahu služeb a počtu zaměstnanců, kteří jsou do programu zařazeni.

Program Employee Assistance přináší výhody nejen zaměstnancům, ale také zaměstnavatelům. Zahraniční výzkumy opakovaně ukázaly, že investice do těchto programů se firmám vyplatí.

 

Více informací naleznete na stránce: www.e-a.cz