Průvodce školením v malých a středních podnicích

Dovednosti, motivace a aktivace zaměstnanců jsou dnes více než kdy dříve klíčovými předpoklady udržitelného úspěchu, produktivity a inovace firem. Situace malých a středních podniků (MSP) v souvislosti s dalším vzděláváním je však poněkud paradoxní.

Na jedné straně je školení a celoživotní vzdělávání považováno za klíčovou součást konkurenceschopnosti v perspektivě globalizace. Statistiky však na druhou stranu ukazují, že průběžné školení a kvalifikace jsou ve srovnání s velkými firmami méně dostupné pro zaměstnance pracující právě v MSP.

Evropská komise proto právě zveřejnila Průvodce školením v malých a středních podnicích. Tato příručka vychází ze zkušeností a úspěšné praxe v MSP v Evropě. Byla napsána pro klíčové hráče zapojené do školení v MSP: majitele podniků, management, školitele, zástupce zaměstnanců a odbory, sociální partnery a profesní organizace na sektorové a národní úrovni. Je také doplněna přílohou 50 praktických příkladů dobré praxe z 21 členských států EU.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa