První celoevropská studie vzdělávání zaměstnanců v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl patří mezi obory silně zasažené ekonomickou krizí. Přesto nebo možná právě proto je to odvětví, které pokračuje v hledání inovací a nových způsobů vzdělávání zaměstnanců. Vyplývá to z první evropské studie zaměřené na vzdělávání zaměstnanců v automobilovém průmyslu s názvem Driving Results with Learning Technologies in the Automotive Sector. Studii, do níž se zapojilo 15 největších evropských výrobců automobilů, zadala společnost Toyota Motor Europe a zpracovala nezávislá organizace Towards Maturity.

Ukázalo se, že automobilový průmysl má ve srovnání s jinými sektory více zkušeností s využitím moderních technologií pro vzdělávání. Zatímco podíl elektronického vzdělávání zaměstnanců v evropských firmách dosahuje průměrných 22 %, v automobilovém průmyslu je to 55 %. Většina zkoumaných automobilek používá některý typ technologie určené pro vzdělávání déle než tři roky.

Pokud jde o témata školení zaměstnanců v automobilovém průmyslu, převládají obecné prodejní dovednosti, péče o zákazníka, leadership a management a specifické regulační požadavky. Klesá objem tradičního školení v učebnách (v současné době 45 %) ve prospěch blended learningu ( 41 %) a online vzdělávání (14 %). Elektronické vzdělávání se odehrává v nejrůznějších prostředích od virtuálních učeben po mobilní zařízení.

Hlavní překážky zavádění elektronického vzdělávání v automobilovém průmyslu souvisejí s ICT infrastrukturou, projevuje se zde však také menší podpora seniorního managementu. Většina automobilek posílila v posledních dvou letech svůj rozpočet na vzdělávání a v nadcházejících letech očekává další zvýšení. Předpokládá se další rozvoj zapojení vzdělávacích technologií.

O výsledcích studie informovala společnost Towards Maturity v tiskové zprávě. Pomocí odkazu na konci této zprávy je možné stáhnout celou studii po bezplatném zaregistrování.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine