Reportáž: Cílevědomý koučink pod taktovkou agentury Motiv P

Každý dobrý kouč, manažer, nebo kdokoliv, kdo pracuje s lidmi, má správně rozvržené úkoly (vnáší či pomáhá objevovat strukturu), maximálně využívá svůj potenciál a vychází s lidmi kolem sebe. Koučuje sebe i druhé, efektivně je vede a motivuje k dosažení cílů a především porozumění sobě samému. Dá se tohle všechno naučit? Ano, říká agentura Motiv P, která právě spustila desátou školu Cílevědomého koučinku.   

Doktor František Hroník.

Všechny zmíněné činnosti rozklíčují účastníci během dvouletého programu Cílevědomého koučinku, kterému velí agentura Motiv P. Školení je rozděleno do několika bloků, a právě se uskutečnil první z nich pod názvem Behaviorální přístup a budování vztahu.

Doktor František Hroník a klinická psycholožka Jana Hroníková, předávají skupině cca deseti lidí teoretickou průpravu, kterou ovšem zajímavě doplňují například videi nebo prací ve skupině či při hraní rolí.

„Účastníci si interaktivně vyzkouší například různé situace, do kterých se mohou dostat jako koučové, i jako koučovaní,“ prozrazuje Jana Hroníková.

V rozhovoru s doktorem Hroníkem, jakožto uznávaným odborníkem v oblasti lidských zdrojů se dozvíte, co je vlastně podstatou cílevědomého koučinku.

Výzkumy potvrzují, že rozhodující je vztah k tomu druhému. Kouč musí dobře porozumět svým pocitům, mít pod kontrolou jak chování, tak emoce. Nehodnotí, ale snaží se pochopit důvod daného jednání.  Dává důraz na heslo: „Minulost není překážkou budoucnosti“, čehož dosáhne tak, že nebude hodnotit, interpretovat nebo srovnávat minulé činy.

Program cílevědomého koučinku vychází především z kognitivně behaviorální psychologie a existenciální analýzy, které se dále rozšiřují o další přístupy. I když cílevědomý koučink zdaleka není o otázkách, můžeme si jej přiblížit čtyřmi „otazníky“, které ilustrují propojení:

  • Co jste tento týden dělal na maximum? (behaviorální přístup)
  • Pro co? (existenciální analýza a logoterapie)
  • Co z toho bylo vaše a co odněkud odjinud? (transakční analýza a gestalt přístup)
  • Co to vlastně o vás vypovídá? (kognitivní přístup)

Po dvoudenním bloku Behaviorálního přístupu a budování vztahu účastníci ví, především, jak číst ABC model lidského chování v kognitivní psychologii, a především, jak to krátkodobé C udržuje chování, které nám neslouží, jak bychom chtěli. Zkrátka každý člověk má pro jakékoliv chování dobrý důvod. Na prvním setkání se účastníci dozvěděli, jak takový důvod najít, rozumět mu a být na straně koučovaného.

„V koučinku zůstáváme u člověka. Neřešíme „třetího“, neradíme, co je dle našich zkušeností nejlepší. Člověk většinou racionálně dobře ví, co by měl dělat, ale něco uvnitř mu v tom brání. Potřebujeme společně porozumět vnitřnímu světu myšlenek, předpokladů, abychom mohli být průvodci změněného postoje. Můžeme ovšem měnit jen tu část, ke které nás koučovaný sám pustí. Proto je také důležitý vztah. A tak od počátku pracujeme se sebereflexí koučů, aby si uvědomovali své vnitřní procesy a nepřenášeli své minulé zkušenosti do vedení koučovaných,“ doplňuje doktor Hroník.

Zaujala Vás forma školení o koučování? Vyberte si z dostupných a nabízených seminářů a staňte se cílevědomým koučem, který ví, co dělá.

Díky posledním volným místům se i přes spuštění semináře můžete do dvouletého programu v Praze zapojit. Další připravuje společnost Motiv P od roku 2019 v Brně.