Řídíte vzdělávání jako byznys?

Firemní vzdělávání je byznys, do něhož jen v USA organizace ročně investují 200 miliard dolarů. Proto by také mělo být řízeno jako byznys. V článku pro americký server Chief Learning Officer Magazine to alespoň vysvětluje bývalý prezident interní univerzity ve společnosti Caterpillar a autor knihy The Business of Learning David Vance.

Úspěšné řízení firemního vzdělávání jakožto byznysu vyžaduje dle Vanceho 6 základních předpokladů:

1. Jasné směřování oddělení vzdělávání

Každý byznys musí mít programové prohlášení, které jasně definuje jeho účel. I v případě oddělení vzdělávání je proto třeba jasně vymezit, co se od funkce vzdělávání a rozvoje ve firmě očekává a neočekává.

2. Strategické propojení vzdělávání s organizačními cíli

Celý proces začíná diskusí s nejvyšším vedením a klíčovými podílníky za účelem pochopení cílů a priorit organizace. Pak pokračuje s vůdci odpovědnými za jednotlivé cíle. Priority vzdělávání pak musí znovu schválit nejvyšší vedení.

3. Business case pro vzdělávání

Oddělení vzdělávání by mělo vymezit celkové náklady na každý zásadní rozvojový program sestávající z rozpočtových nákladů a vyčíslení hodnoty času účastníků. Zároveň by mělo vyčíslit i přínos daného programu pro splnění organizačních cílů – například konkrétní procento růstu prodeje.

4. Strategie hodnocení a měření

Předem je třeba rozhodnout, jak bude organizace měřit jednotlivé typy vzdělávacích programů a jaké budou jejich cíle. David Vance navrhuje pětiúrovňovou škálu.

5. Business plán pro vzdělávání

Stejně jako jakýkoli jiný podnikatelský plán by měl ten pro vzdělávání dávat dohromady všechny aktuální relevantní informace včetně plánů na příští rok – od zhodnocení úspěchů minulého roku, přes obchodní scénáře pro jednotlivé programy až po strategii měření.

6. Disciplinovaná realizace dle specifických měřitelných cílů

Pokud má business plán přinést plánované výsledky, musí se disciplinovaně dodržovat. Znamená to zaznamenávat důležité cíle a měřit pokrok směrem k nim minimálně na měsíční bázi.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer