Řízení talentů v době krize

Řízení talentů umožňuje firmám přilákat, rozvíjet a udržovat správné lidi. V období ekonomického poklesu je ještě důležitější než jindy. Firmy by si měly uvědomit, že zavedení důslednějšího programu řízení talentů maximalizuje hodnotu celé pracovní síly.

V první řadě byste se měli zaměřit na svůj přístup k hodnocení a odměňování. Důležité je, abyste zavedli viditelné propojení mezi odměňováním a výkonností jednotlivých zaměstnanců. Soustřeďte se na všechny, nejen na top talenty. Zároveň si také uvědomte, že ne všechny zaměstnance může motivovat jeden program odměňování.

Zadruhé byste měli zvážit, jak využíváte strategii řízení talentů k získání maximálních výhod. Měli byste analyzovat výkonnost každého zaměstnance v každém oddělení, abyste se ujistili, že správně chápou své role a dostávají pravidelnou zpětnou vazbu od manažerů.

Nakonec by každá firma měla zvážit, jakou roli může řízení talentů hrát v boji proti nedostatku dovedností na pracovním trhu a při zavádění strategií plánování nástupnictví. Plánování nástupnictví je nákladově efektivní strategie s mnoha výhodami. Dává zaměstnancům větší motivaci a osobní rozvojové cíle, udržuje loajalitu.

Proces řízení talentů by měl být zastřešen softwarovým řešením, které usnadní práci již tak zaneprázdněným manažerům lidských zdrojů. Informace pak budou snadno dostupné i liniovým manažerům a zaměstnancům, což pomůže vytvořit atmosféru lepší spolupráce s HR.

-kk-
Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard