Roste potřeba pro kontinuální profesní rozvoj

Minulé desetiletí bylo ve znamení zvýšeného zájmu o kontinuální profesní rozvoj (dále CPD – Continual Professional Development). Nikoho to asi nepřekvapí, vzhledem k rapidně se měnícímu pracovnímu prostředí, v případě HR pak měnící se povahy profese samotné.

Bylo zjištěno, že hodnota přisuzovaná CPD je vysoká, ale nepromítá se do všech profesních úrovní rovnoměrně. Také neexistuje vzájemný vztah mezi chápanou hodnotou CPD a novodobými strategiemi. Neoblíbenější novodobé strategie jsou neformální, spojené s rolí pozice, zdůrazňující organizační a procedurální aspekty, spíše než profesní znalost a je kladen malý důraz na kurzy a kvalifikace.

20 % respondentů identifikovalo strategický management lidských zdrojů jako prioritu CPD. Čím více jsou respondenti profesně zaníceni – zvlášť se to týká žen – tím mají větší tendence cenit CPD. Zjištění ohledně vnímání hodnoty CPD naznačují, že bude zapotřebí většího pochopení a řešení toho, jak rozšířit studijní příležitosti širší profesní vrstvě.

Získaná data nasvědčují, že lidé aktivní v CPD svým způsobem očekávají odměnu za své snažení. Bude tedy nezbytné chápat CPD jako náznak zvýšené profesní důvěryhodnosti a zaměstnatelnosti a předkládat jej jako něco, co je pro firmu přínos a co by měla viditelně ocenit.

Předpokládá se, že v budoucnu se tlak na CPD bude stále zvyšovat a stávat se předmětem prioritních průzkumů.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management