Rotace pomáhá udržet dobré lidi ve firmě

Řada profesionálů HR a náborových manažerů pohlíží na interní mobilitu jako na něco, co by měli sami řídit. Zaměstnanci mají ale dnes svoji kariéru stále více ve svých rukou a dny zaměstnanecké stability a loajality jsou dávno pryč. Pokud si chcete kvalitní lidi udržet, nechte je jít za příležitostmi v rámci vaší firmy, o kterých si myslí, že je lépe uspokojí.

Zaměstnanci nejsou aktiva, nechte jim možnost výběru. Jsou pro vás důležitými investory a měli by mít možnost svobodně sdílet svoje znalosti a ideje.

Když zaměstnanec projeví zájem okusit jinou pozici ve firmě, obvykle je to proto, že hledá novou výzvu a není spokojený se současným stavem. Neumožnění změny je jistá cesta ke ztrátě tohoto zaměstnance.

Zde je několik tipů, co by měly firmy a HR skupiny dělat:

Zrušte omezující postupy

Odstraňte takové postupy, které omezují, nebo řídí to, jak nebo kdy smí zaměstnanci zažádat o jinou pozici v rámci firmy.

Povzbuzujte zaměstnance

Mělo by být samozřejmostí, že firma bude pobízet zaměstnance k tomu, aby sdíleli své odborné názory a nápady. Ve zkostnatělém a stabilním prostředí potřebná kreativita nepokvete. Zajímavé nové koncepty a nápady přichází tam, kde lidé smějí „nosit různé kabáty“ a být pozičně mobilní.

Angažujte náboráře

Umožněte jim pracovat svobodně vně i mimo firmu a tvořit zálohy pro pozice, které se mohou uvolnit po zaměstnancích, kteří mají zájem o změnu. Správným managementem a informovaností lze dosáhnout dobré synchronizace.

Umožněte zaměstnancům otestovat zvolenou pozici

Vytvořte systém, který zaměstnancům umožní na krátkou dobu vyzkoušet místo, o které mají zájem tak, aby se mohli rozhodnout, zda je opravdu bude zajímat a zda budou schopni je zastat. Vychovávejte své lidi k tomu, aby uměli sdílet své znalosti a zkušenosti.

Postupy, které omezují přemisťování a změnu v rámci firmy jsou zbytky z 20. století, kdy byly firmy zaměřené na hierarchii a byly zkostnatělé. 21. století by mělo tyto bariéry odstranit a napomáhat kreativitě a růstu.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net