Rozdávaly se ceny za nejlepší projekty v personalistice

Udělování cen HREA - Excellence Award, 20.5.2015

20. května hostil Slovanský dům v centru Prahy 18. ročník výroční konference profesní neziskové organizace People Management Forum s názem HR know-how: Síla HR aneb Čtyři stupně k úspěchu! V závěru konference proběhlo vyhlášení již patnáctého ročníku ceny o nejlepší personální projekt HREA – Excellence Award® 2014. První místo obsadila společnost Ostroj a.s., jejíž projekt Partnerská základní škola OSTROJe udělal na porotu dojem díky svým výsledkům.

Cena HREA – Excellence Award® vznikla s cílem ocenit nejlepší projekty a profesionály působící v oblasti lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji své profese a společnosti, pro kterou pracují. Tato soutěž oceňuje nejlepší projekty v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. „Zvláštní důraz při hodnocení klade porota na podnikatelské výsledky, originalitu a na inovativnost projektu. Letos jsme se setkali, snad poprvé, s projektem, který se věnoval gamifikaci,“ říká Barbara Hansen Čechová, výkonná ředitelka PMF.

Odborná komise ocenila nárůst projektů, které si kladou za cíl zvýšit spokojenost svých zaměstnanců a provázat jejich výkony se strategickými cíli společností a zároveň prolínající se s inovativními a úspornými řešeními. To je recept na úspěšný projekt,“ tvrdí Hansen Čechová.

O cenu mohou usilovat jak komerční subjekty, tak neziskové organizace a úřady veřejné správy. Desetičlenná odborná porota složená z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů pak dle stanovených pravidel určí finalisty.

Do soutěže o nejlepší personální projekt roku 2014 se přihlásilo celkem 11 projektů. V kategorii společností do 500 zaměstnanců soutěžily tři projekty a osm projektů bylo podáno společnostmi nad 500 zaměstnanců. Témata byla různorodá od zapojení vytváření firemní akademie přes gamifikaci až po investici do budoucna v rámci vychovávání středoškoláků pro strojírenský průmysl. „Finálovými projekty se jako červená nit táhne jeden důležitý aspekt a tím je práce s talenty - od vyhledávání přes jejich rozvoj a zejména udržení. To je to, na co se firmy více než kdy jindy musí soustředit a také to, čím se do budoucna budou odlišovat úspěšné společnosti od těch ostatních," říká Hana Púllová, generální ředitelka společnosti Randstad. 

Mezi finalisty odborná porota nominovala společnosti O2 Czech republic, Ostroj a Finidr. O konečném umístění těchto společností rozhodla odborná veřejnost v hlasování v průběhu výroční konference HR KNOW HOW 2015, Síla HR. Konferenci navštívilo necelých 300 účastníků z řad HR profesionálů.

Na prvním místě se umístila společnost Ostroj a.s. s projektem Partnerská základní škola OSTROJe … aneb o době, kdy je snadnější pořídit stroj za desítky milionů než k nim sehnat obsluhu.

<p">Hledáte lék? OSTROJ nechce léčit, mezi předškoláky, školáky i studenty šíří nákazu náklonností k technice. Loni jsme 6 vybraných základních škol zapojili do projektu, zakoupili stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3. A hurá do hraní/učení! Žáky to ohromně chytlo. Při exkurzích do OSTROJe pak žáci vidí, že v tom „hraní“ a tvoření, mohou pokračovat i v práci, pokud si vyberou správnou školu. A jestli se nám daří? Letos se na „Strojku“ přihlásil téměř trojnásobek žáků, než mohu vzít a na SŠT si budoucí učně mohou také vybírat.

Na druhém místě se umístila společnost společnost Finidr, s.r.o. s projektem Aplikační vzdělávání pro střední management.

Cílovou skupinou byl střední management, který dále ovlivnili dalších 65 kolegů. Výsledkem aplikačního vzdělávání je nový aktualizovaný Etický kodex včetně návrhu aplikace do života firmy. Zásadní bylo uchopení zadání hravou a zábavnou formou, dostat EK blíže k lidem, a proto se především vizualizovalo. Prioritou projektu byla dlouhodobá udržitelnost získaných znalostí a dovedností, což již nyní projekt prokazuje tak, že střední management pracuje dále systémově a samostatně na rozvojových setkáních, která generují další přidanou hodnotu firmě, např. projekt „Manažerský rok“, jehož přínos je odhadován na 30 mil. Kč.

Na třetím místě se umístila společnost O2 Czech Republic a.s. s projektem EasT – Experts as Trainers.

Experts as Trainers (EasT) je interní vzdělávací program určený pro všechny zaměstnance společnosti O2. Je postaven na principu zaměstnanci školí zaměstnance a cílem je nahradit část externích školení interními. Expertní trenéři jsou zaměstnanci - odborníci, kteří vstupují do programu dobrovolně a s chutí školit. V roce 2014 jsme zrealizovali 137 kurzů, prošlo jimi 1677 účastníků a průměrné hodnocení všech kurzů bylo 1,25 (škála 1-5). Podařilo se nám ušetřit náklady (3,3 mil.Kč) a zároveň rozšířit nabídku interních kurzů. Zaměstnancům jsme poskytli snadný přístup ke vzdělávání a otevřeli tak další prostor pro osobní rozvoj.

Finále, 1. místo - Zleva: Předávající Olga Kupec, Dagmar Stloukalová, vedoucí odboru Lidské zdroje OSTROJ a.s., Eva Hejlová prezidentka PMF, Hana Púllová, generální ředitelka společnosti Randstad.Finále, 2. místo - Zleva: Předávající Olga Kupec, Maryla Adamčíková, vedoucí personálního oddělení Finidr, Eva Hejlová prezidentka PMF, Ondřej Hykel, marketing manager Business Institut EDU.Finále, 3. místo - Zleva: Předávající Olga Kupec, Klára Marečková, Manažer, Learning & Development O2 Czech Republic, Vítězslav Bican, ředitel společnosti Channel Crossings, Eva Hejlová prezidentka PMF.

Dalšími oceněnými projekty a organizacemi byly vítězové jednotlivých kategorií.

Vítězem I. kategorie (komerční subjekty do 500 zaměstnanců) se stala společnost Finidr, s.r.o. s projektem Aplikační vzdělávání pro střední management.

Vítězem II. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců) se stal Ostroj a.s. s projektem Partnerská základní škola OSTROJe.

Porota vybrala vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a následně 3 nejlepší projekty napříč všemi kategoriemi, které postoupily do finále.

Vedle uznání odborníků v oblasti práce s lidmi získaly oceněné společnosti hodnotné ceny od partnerů soutěže v hodnotě od 5 000 do 120 000 Kč. Soutěž podpořily společnosti Randstad, jež byla generálním partnerem, a dále společnosti Business Institut, Thomas International, Channel Crossings a Management Press.

Články v sérii

Aktuální

Rozdávaly se ceny za nejlepší projekty v personalistice

Aktuální

HREA - Excellence Award® už zná nejlepší HR projekty roku 2014

Aktuální

Přihlašte svůj HR projekt do dalšího ročníku HREA - Excellence Award®