Rozhodnutí začíná až ve chvíli, kdy uděláme první krok 2/2

Rozhodování je proces, při kterém jedinec či kolektiv vybírá nejlepší volbu ze všech možných. Jedná se o takovou volbu, která nejlíp naplní možnosti, zapadne do preferencí - co a jak vyřešit. Důležitou otázkou ale je, zda opravdu víme, co pro nás bude v budoucnu nejlepší. Jaké jsou analytické metody rozhodování a proč je důležité myslet pozitivně?

MUDr. Martin Kalenda, MBA (Image Lab s.r.o.)

Kognitivní disonance

Kognitivní disonance je rozpoložení naší mysli, která bojuje mezi dvěma postoji - tím prvním je určitá znalost věci, a tím druhým je její skutečný stav. Měli bychom usilovat o to, abychom v rámci svých rozhodnutí dosáhly souladu těchto dvou rovin.

Ráno moudřejší večera

Z některých rozhodnutí se často nemusíme cítit dobře. Týká se to zvláště těch emočně vypjatých. V návalu emocí si mnohdy ani nemusíme uvědomit všechny důsledky. V tomto případě opravdu platí přísloví: ráno moudřejší večera. Proto je vždy lepší se na takové rozhodnutí vyspat a probudit se s trochu čistší hlavou. Na druhou stranu nekonečné váhání svědčí o tom, že pravděpodobně v oblasti emocí vládne poměrně velká úzkost. V tomto momentě začne fungovat poplachová reakce. Bloky, strachy a úzkost souvisí se stresovou reakcí a ta má vždy podobu dvou Ú.

Útok a únik

Při takzvaném útoku zpochybním to, co po mně někdo chce. Únik znamená, že rozhodnutí začnu oddalovat, vyhýbat se tomu. V tu chvíli bych si měl položit si otázku, co je zdroj mé úzkosti, proč nejsem schopen danou věc udělat. Pro klienty je někdy také fascinující pochopení toho, že říci “udělal jsem rozhodnutí” vůbec nic neznamená. Protože dokud neudělám první krok, tak jde pouze o plané řeči. Rozhodnutí začíná ve chvíli, kdy udělám první krok.

Syntéza vzhledů

Naším úkolem ve firmách je mimo jiné pomáhat vytvářet úspěšné změny. Celý change management, zejména v těch prvních fázích, znamená vytvořit vnitřní rozhodnutí v lidech, že do toho půjdou a že celé to úsilí ve všech fázích change managementu vede k vytvoření silné motivace. Musíme zajistit, aby se to v lidech nepralo.

Základem dobrých změn je vždy lidský faktor. Bez motivace lidí se nedají dělat žádná rozhodnutí. Problém většinou vyvstává na komunikaci, nedostatku informací, špatné motivační atmosféře, chybí chtění udělat změnu a objevuje se pasivní rezistenci. Potřebné změny se začnou tlačit silou a to vždy končí naprostou neochotou se do čehokoliv zapojit.

Týmové rozhodování – rozhodování o strategických změnách

Včasnost některých úkonů a přemýšlení o tom, co a jak bude, opravdu ušetří velké množství problémů ve chvíli, kdy se má konkrétní věc spustit a máme dosednout do finále.

Situační uvědomění – dobrá týmová rozhodnutí spočívají v prvé řadě v sebeuvědomění a také znalosti dané situace. Pokud lidi z týmu nebudeme zvědomovat o problematice, tak si budou myslet svoje a ta rozhodnutí mohou být mnohdy hloupá, nefunkční, vše se zhroutí.

Výhled do budoucna

Pakliže máme realizovat užitečné vnitřní změny, tak fungují projektivní techniky jako malování obrazů - jak to u nás vypadá teď a jak chceme, aby to vypadalo v dohledné budoucnosti. Tyto obrazy napoví, co se v organizaci děje a nefunguje. Díky tomu, že to dotyční vidí na vlastní oči, si uvědomí, jaká je realita. O některých věcech totiž nejsou schopni mluvit a malování jim v tomto ohledu pomáhá.

Analytické nástroje

V oblasti byznysu, strategického marketingu a transformace jsou užitečným nástrojem analýzy. Jedním z klíčových analytických nástrojů je 7S diagnostika (McKinseyho model 7S) - hodnocení kritických prvků podnikové strategie. 7S znamená, že každá firma je množina sedmi faktorů, které se navzájem ovlivňují.

One page strategy

Nástroj One page strategy pomáhá formovat klíčové myšlenky a kroky, které se musí udělat a spustit, aby změny byly úspěšné. Začíná to tím, že lidé mají vydefinovat dobrý název projektu, nové služby nebo nového produktu či změny. Poté se určí takzvané Value drivers (generátory hodnot). Jsou to motory, které poženou změnu k úspěchu. Je potřeba si popsat, jaké přínosy změna přinese všem zákazníkům, co to přinese zaměstnancům a nakonec celé firmě - co to  pro všechny bude znamenat, jakou hodnotu to udělá. Někdy je to i tom, že to vytváří dlouhodobou stabilitu v zaměstnání. Důležité také je, jakou hodnotu to vytvoří pro vlastníky, zřizovatele. Management musí vždy být tím, kdo bude změny podporovat, propagovat a vysvětlovat jejich přínosy.

Pozitivní myšlení

Při rozhodovacím procesu je důležité zmínit nejen negativa, ale také věci, které dobře fungují a s kterými jsme spokojeni. Je lepší začínat vždy u příjemných témat. Když se bude první otázka týkat nespokojenosti, tak lidé automaticky spadnou do katativně stresového myšlení a vidí jen negativa. Celá diskuse skončí u toho, že se utopíme v demotivaci, že je vše úplně špatně. Ne vždy jsou pozitiva k dispozici. Proto je nutné říci lidem, kde nastala chyba, a zároveň rovnou předložte “lék”. Každá hrozba včas odhalená se může přeměnit v příležitost.

Nadcházející online semináře:

Zoom snack: Development centrum

Kvalitně realizované Development centrum je investicí, která má v sobě až nečekaný potenciál přínosů. A to jak z pohledu účastníků, HR, tak společnosti zadavatele jako celku.

Termín konání: pátek 6. května 10:00 - 11:30

Tématem vás provedou:

Mgr. Štěpánka Nosková, senior konzultant

Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, jednatel, ředitel, senior konzultant

Zoom snack: Growth Mindset

Existují dva druhy myšlení – růstové a fixní. Růstové nás posouvá vpřed a pomáhá nám čelit výzvám. Naopak, fixní typ myšlení nás brzdí a ztrácíme potřebu se zdokonalovat. Proto se většina organizací snaží podporovat právě růstové myšlení (growth mindset), které přináší do firem novou energii, inovaci a realizaci nápadů.

Termín konání: pátek 13. 5. 9:00 – 11:00 

Workshop povede:

MUDr. Martin Kalenda, MBA, senior konzultant, zakladatel Image Lab