Rozvíjejte své zaměstnance!

Řada firem velmi úspěšně rozvíjí své silné stránky, jimiž míní kvalitu produktů a služeb nebo hodnotu značky. Zatímco se soustředí na to, co vyprodukuje, však často zapomíná na rozvoj své nejsilnější stránky, kterou tvoří zaměstnanci. K takovému závěru alespoň dospěl výzkum společnosti NFI Research, jehož se pravidelně zúčastňují zástupci managementu z více než jednoho tisíce amerických firem.

Většina respondentů má pocit, že jejich firma již úspěšně rozvíjí své silné stránky a postupně se snaží i o minimalizaci těch slabých. Pokud však jde o lidské zdroje, pozornost jejich firem se již běžně nesoustředí na rozvoj silných stránek, ale právě na slabosti. Často podceňují talent, schopnosti i nasazení zaměstnanců a věnují nedostatečnou pozornost osobnímu růstu.

Nejlepší způsob, jímž může firma rozvíjet své silné stránky spočívá v poskytování nových výzev a dovedností těm, kteří ji tvoří zevnitř. Nejlepší cesta k minimalizaci slabostí je pak převzetí odpovědnosti za transformaci slabých míst ve znalostech a dovednostech zaměstnanců v silná místa.

-kk-
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com