Rozviňte potenciál budoucích lídrů

Ilustrační snímek

Schopný lídr se v této turbulentní společnosti plné náhlých změn a rizik hledá složitě. Lidé, kteří jsou ochotni riskovat svou kariéru pro to, co považují za správné, jsou vzácní. Je třeba jejich vůdčí potenciál identifikovat a neustále rozvíjet. Touto problematikou se zabýval server Fast Company, kteří vytvořil 6 pravidel pro efektivní leadership development program:

1. Zaměřte se na organizační kontext

Tvorba organizačních pravidel na základě různých obchodních příruček není ten nejlepší nápad. Myšlenky mohou být dobré, avšak je třeba přizpůsobit jejich aplikaci odvětví, ve kterém podnikáte. Poté je aplikujte přímo na podmínky vaší organizace. Nezapomeňte, že vedoucí a řídící funkce by se měly zároveň odvíjet od strategického plánu a cílů společnosti.

2. Sjednoťte vedení a management společnosti

V mnoha společnostech naleznete různé struktury, rámce nebo příručky napomáhající zaměstnancům pochopit komplexnost procesů firmy a rozvíjet schopnosti nad rámec jejich pozice. Funkční síly v organizaci však mohou být mnohdy nepochopitelné až zastrašující. Jestliže si přejete vytvořit nějaký funkční rámec, musíte podle něj také jednat; kooperovat s týmy a vytvořit jednotný jazyk organizace.

3. Převeďte teorii do praxe

Poučky a vysvětlivky jsou jistě dobrými orientačními body. Avšak jestliže chcete docílit efektivního rozvoje potenciálních lídrů, otestujte jejich schopnosti při různých praktických situacích. Není překážkou, jestliže se jedná o zcela nové zkušenosti, se kterými se běžně při své práci nesetkávají.

4.  Nepěstujte lídry

Schopný lídr nemůže být pouze přeučený manažer. To je scestná představa tréninku vedení. Spíše než na „výrobu“ elity společnosti se tedy raději zaměřte na jejich identifikaci a rozvoj. Pravý lídr navíc potřebuje určitou svobodu.

5. Nechte schopnosti rozvinout

Dobrý manažer ochraňuje rodícího se lídra. Vůdčí schopnosti však potřebují čas i prostor, aby se dostatečně rozvinuly. Snažte se je tedy zapojit do situací, kde mohou plně uplatnit různé atributy svých schopností a nadále je rozvíjet.

6. Nedávejte pobídky

Opravdový lídr chce skutečně vést a nepotřebuje k tomu nijak pobízet. Potřebuje pouze povolení, aby své myšlenky mohl realizovat. Povolení se tak stává pobídkou umožňující lídrům myslet sami za sebe a syntetizovat nové nápady ve firemní kultuře. To však stěží získá v organizaci, která je strnule a direktivně řízena shora a není otevřena inovativním přístupům.

Jestliže se vaše organizace zaměřuje na rozvoj lídrů, pak by tak měla činit pomocí jediného, komplexního a integrovaného přístupu. Nepleťte potenciální lídry mnoha rozdílnými rámci a přístupy rozvoje.

-bn-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company