Šest principů koučování zaměstnanců

Vůdci, kteří koučují své podřízené nebo kolegy mají před sebou do určité míry jinou perspektivu a také jiné výzvy než externí profesionální kouči. Přesto by však měli dodržovat stejná pravidla jako profesionální kouči. Článek popisuje šest principů koučování zaměstnanců, které vám pomohou budovat silné vztahy a přizpůsobit vlastní styl vedení.

- Vytvořte bezpečné a podnětné prostředí. Koučovaní zaměstnanci by měli mít možnost podstupovat rizika a učit se. Budování pocitu bezpečí však může být náročné. Vaše role vůdce, šéfa nebo manažera může u koučovaných zaměstnanců vzbudit obavy, jak použijete informace, které s vámi sdílejí, v jiných situacích. Je proto třeba hledat rovnováhu mezi vytvářením podnětů a podporou koučovaných.

- Pracujte s agendou koučovaných. Vzdělávací zkušenost koučovaných není o vás. Sami by si měli vybrat, na jakých cílech chtějí pracovat. I když je ideální shoda agendy koučovaných s cíli firmy, vaše priority by se neměly vnucovat do koučovacích vztahů.

- Pomáhejte a spolupracujte. Kouč nemusí vždy znát odpovědi na všechny otázky, poučovat nebo se chovat jako expert. Měl by se soustředit na potřeby koučovaných a vyvarovat se vyzrazování důvěrných informací o nich. I když může navrhovat možnosti, konečné slovo by měli mít koučovaní.

- Znejte sami sebe. Znalost vlastních silných stránek a potřeb je předpokladem vůdcovského rozvoje. Jako pro kouče je pro vás důležité znát také váš vliv na druhé. Klíčové je nejen projevování tohoto povědomí, ale i jeho podpora u koučovaných.

- Propagujte učení ze zkušeností. Většina lidí má kapacitu učit se, růst a měnit. Pomáhají jim v tom životní zkušenosti. Kouč by měl svým svěřencům pomáhat s přemýšlením o minulých věcech ve smyslu toho, co fungovalo dobře a co ne.

- Buďte modelem toho, co učíte. Kouč by měl dávat najevo své vůdcovské a emocionální schopnosti, o jejichž rozvoj se snaží i koučovaní. V ideální případě má o sobě dostatečné povědomí na to, aby věděl, zda má potřebnou kapacitu a dovednosti ke koučování v dané oblasti, nebo zda by měl koučovat raději kdo jiný.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership