Sestavujeme rozvojový plán

Interní rozvojové plány přinášejí výhody jak zaměstnavatelům, tak i jednotlivým zaměstnancům, pro které jsou určeny. Je však třeba, aby byly správně navrženy. Měly by zaměstnance připravovat na nové příležitosti, a tudíž vytvářet nové zkušenosti. Proces vytváření rozvojových programů pro zaměstnance sestává ze tří postupných kroků.

Vyhodnocení potřeb firmy a zaměstnanců

Plánování by mělo začít osobní diskusí vedoucího se členy týmu. Společně byste se měli shodnout na oblastech rozvoje a sestavit plán pro získání nových dovedností. Vytyčujte takové individuální cíle, které budou odpovídat týmovým a organizačním cílům. Identifikujte potřebné znalosti a dovednosti, které tyto cíle podpoří. Cíle propojte s podporou napříč celou organizací.

Identifikace způsobů získání potřebných dovedností

Další krok spočívá ve výběru specifických aktivit, které zaměstnance naučí novým dovednostem nebo pomohou lépe porozumět tomu, co již znají a umějí. Rozvojový program může zahrnovat kombinaci aktivit, jako je formální učení, čtení, přímá spolupráce s odborníky, individuální koučink a mentoring nebo návštěva institucí nabízejících speciální možnosti roz voje. Důležité je zabývat se případnými překážkami rozvoje a stanovit si měřítka úspěšnosti.

Uplatnění nových dovedností na pracovišti

Jakmile si zaměstnanec osvojí nové dovednosti, měl by je začít používat v každodenní práci. Zajistěte mu možnost rychle je vyzkoušet, měřte jeho pokroky a poskytujte zpětnou vazbu. Dávejte si pozor, aby příliš dlouhé čekání na příležitost nevedlo ke ztrátě nových dovedností.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools