Školení není v problematice zaměstnanců všelék

Když se objeví problémy v zaměstnanecké sféře, je snadné dojít k závěru, že školení je správná odpověď. Představte si ale ten humbuk, kdyby například lékař poslal pacienta na operaci, aniž by provedl podrobnou diagnózu.

Pokud tedy není hlavní problém v nedostatku dovedností, je školení časově náročné, nákladné a zbytečné. Navíc vede takové počínání k závěru, že buď školení, nebo lidé, kteří byli proškoleni, jsou neefektivní.

Namísto toho by si firmy měly vyvinout diagnostické procedury, aby určily, zda problém skutečně vyžaduje dané řešení. Zvažte tedy, zda je školení opravdu potřeba a zda máte na místě systém odměn a uznání, který by podporoval požadované chování.

Zvlášť řadoví manažeři by měli být podpořeni tak, aby se na potřeby školení dívali holisticky. Budou potřebovat podporu ze strany pracovníků HR, aby dokázali identifikovat, zda se jimi vnímané potřeby týkají právě školení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management