Skupinové mentorování je skoro zadarmo

Skupinové mentorování je skoro zadarmo

Některé společnosti zjistily, že skupinové mentorování může být cenově efektivnější alternativou než starý styl jeden na jednoho. Ve skupině musí být soulad mezi vůdcovstvím, jasným očekáváním na straně mentorů i žáků a jasnými cíli. Pojišťovací společnost Waren se rozhodla formalizovat mentorský program, protože tradiční mentorování jeden na jednoho bylo podle ní neformální, nestrukturované a s nejasným zaměřením. Navíc typický mentorský program, kde je někdo zodpovědný za spojení mentora s žákem, je náročný na čas i finance. Proto se společnost rozhodla pro skupinové mentorování, také známé jako mentorské či koučinkové kroužky, kde se setkávají zaměstnanci z různých pozic a učí se jeden od druhého.

Mentorská skupina bude mít maximálně sedm dobrovolných členů a bude se setkávat jednou měsíčně u kulatého stolu nebo při obědě, aby všichni měli pocit, že jsou na stejné úrovni, ne jako když jeden manažer za stolem káže žákům. Témata se budou týkat networkingu, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, vzhledu, jak působit na ostatní a vytváření plánů úspěšnosti. A náklady budou nulové. Nejsou známa přesná čísla, kolik společností realizuje skupinové mentorování, ale neoficiální evidence hovoří o jejich nárůstu. Samozřejmě existují i nevýhody tohoto způsobu mentorování. Skupiny mohou selhat z několika důvodů:
- Skupina má sklon být ovládána jednou osobností.
- Učení je nerovnoměrné a je zde následné opakování.
- Často není nikdo zodpovědný za to, zda je skupina úspěšná.
- Zpětná vazba je zřídka upřímná a otevřená.

-ba-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com