Sladká firemní kultura v Just Born, Inc.

Společnost Just Born, Inc. je nevelká firma se 75-letou tradicí, která vyrábí cukrovinky. Zaměstnává celkem přibližně 470 lidí. Její manažeři jsou si však vědomi významu správného řízení lidských zdrojů a jednání se zaměstnanci. Proto se snažili vybudovat takovou firemní kulturu, která by pracovníky motivovala, zvyšovala bezpečnost práce a nabízela zaměstnancům příležitosti k dalšímu vzdělávání.

Jejich snahy byly úspěšné. Ve spolupráci s oddělením lidských zdrojů se jim podařilo vytvořit takové pracovní prostředí, které zaměstnance motivuje k týmové práci. Spolupráce se zdůrazňuje i ve firemním zaměstnaneckém časopise či na nástěnkách. Pravidelně zde probíhají drobné oslavy týmových úspěchů. Nadřízení si váží zpětné vazby zaměstnanců a podporují komunikaci – zaměstnanci se mohou podílet na strategickém rozhodování.

Firma se snaží také o tvůrčí komunikaci s představiteli odborů. Zaměstnanci mají k dispozici širokou škálu vzdělávacích materiálů, počínaje velkým výukovým střediskem a konče nabídkou online kurzů. Firma podporuje i bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí – zaměstnanci se mohou svěřit do péče fyzioterapeuta a odborníků na bezpečnost práce a ergonomii.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest