Specifika školení a vzdělávání generace Z

Nejmladší generace právě nastupujících zaměstnanců má svá specifika. A to především díky překotnému technologickému vývoji během posledních 20 let i kontaktu s jinými kulturami a globalizovaným světem. Tzv. „generace Z“ (lidé narozeni cca mezi lety 1995-2005) je zkrátka z jiného těsta. Při správném přístupu a vhodném vzdělávání a školení z nich ale můžete mít efektivní, inovativní a velmi pracovité zaměstnance. Musíte ale přitom dodržovat určitá pravidla a postupy. Přinášíme vám specifikace školení a vzdělávání zaměstnanců z generace Z.

Ilustrační snímek

Ambice čelit světu

Stejně jako všichni mladí lidé kdykoliv v historii je generace Z typická svoji dravostí a ochotou činit velké věci a změny. Podle Training Zone je tedy nutné motivovat mladé zaměstnance tím, že jim dáváte postupně čím dál větší pravomoci činit čím dál tím větší rozhodnutí na vlastní pěst. Nechte je postupně vést čím dál tím větší projekty a neubíjejte jejich kreativitu tím, že jim dáte příliš malý prostor pro manévrování.

Sociální cítění

Nejmladší generace má často silné etické a sociální cítění. Nejde jim pouze o peníze a úspěch, ale mnohem více než jejich starší kolegové chtějí zaměstnanci z generace Z vidět, že jejich práce má hlubší smysl a přináší světu něco pozitivního. Pokud tedy jejich práci podpoříte nějakou zajímavou firemní filosofií nebo hlubší ideou či vizí, mladí zaměstnanci budou mnohem motivovanější k podávání toho nejlepšího výkonu. Chtějí totiž být nositeli nějakého ideálu či myšlenky a chtějí většinou mít nějaký dopad či vliv na své okolí.

Moderní IT a komunikační technologie

Mladí lidé nejenže jsou si vědomi síly moderních komunikačních technologií, ale dovedou je i efektivně ke své práci využívat. Školení generace Z by tedy mělo v technologickém ohledu odpovídat moderní době. Ideální je také do takového školení a vzdělávání zahrnout herní prvky, jelikož mladší generace je poměrně soutěživá a často díky vlivu moderních technologií dříve ztrácí pozornost, pokud nejsou informace podávané nějakou zajímavou nebo právě herní formou.

 

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone