Strategie pro vytvoření úspěšné virtuální třídy.

Smíšená výuka je způsobem školení, který kombinuje tradiční tréninkové programy s neformálními metodami rozvoje znalostí. Její popularita se zvyšuje jednak díky tomu, že obvyklý způsob výuky bývá někdy příliš izolovaný a také díky rostoucí robustnosti webových technologií – ty umožňují dosáhnout významných úspor, zejména v případě vzdělávání geograficky vzdálených studentů. Zájem frekventantů o elektronické vzdělávání je však často problémem, který nespočívá v nedostupnosti nástrojů – ty jsou obsaženy v používaném softwaru.

Většinou jsou používání soubory vytvořeny v běžných prezentačních aplikacích. Jednou z možností, jak zaujmout, je obměňovat vzhled vzdělávací prezentace. Již při návrhu je třeba odlišit způsob, jakým jsou sdělovány klíčové informace – přestože základní grafický design (pozadí, firemní logo atd…) zůstává stejný. Je například rozumné vyhnout se animacím a efektům, které nesouvisejí s tématem. Při samotném školení je pak vhodné střídat například standardní ukazatele s barevným zvýrazňováním, podtrháváním atd., což dodá projevu trochu vizuální zajímavosti.

Další přístup sází na sílu otázek – používejte dotazy s otevřeným koncem; pokud se nikdo nehlásí ke zodpovězení, trochu napovězte nebo uveďte příklad, spíš než abyste odpovídali přímo; často zjišťujte, jestli má někdo nějaké otázky atd. Třetí strategie využívá interaktivních kapacit , kterými bývají systémy vybaveny – lze například odpovídat pomocí tlačítek ano/ne umístěných v prezentaci nebo využít rozboru článku či případové studie jako přípravy.

**Datum vydání: IX/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher