Studie: Evropě chybí dovednosti, přesto omezuje investice do rozvoje zaměstnanců

Ilustrační snímek

86 % evropských zaměstnavatelů zmrazilo nebo snížilo v posledních 12 měsících své investice do vzdělávání zaměstnanců i navzdory pokračujícímu nedostatku dovedností. Vyplývá to ze studie společnosti Accenture pro Federaci podniků Belgie (FEB) u příležitosti konference European Business Summit2012.

Do studie s názvem Turning the Tide: How Europe Can Rebuild Skills and Generate Growth se zapojilo 500 seniorních manažerů evropských společností. Ukázalo se, že zvýšit investice do rozvoje dovedností svých zaměstnanců se v následujícím roce chystá pouze 18 % těchto společností. 43 % oslovených společností přitom aktuálně čelí minimálně mírnému nedostatku dovedností. 72 % respondentů si myslí, že investice do vzdělávání je třeba zvyšovat, nejsou však schopni najít řešení.

Studie společnosti Accenture analyzuje tři základní výzvy evropských trhů dovedností, které lze řešit pomocí hlubšího vhledu a lepší spolupráce:

  1. Zaměstnavatelé dostatečně nevyužívají dovednosti 25 milionů nezaměstnaných v Evropě a dalších 15 milionů těch, kteří museli opustit pracovní sílu z důvodu nedostatku příležitostí, včetně starších lidí, matek a nejmladší generace. S těmito odlišnými skupinami pracují jako s jednou homogenní skupinou, což jim znemožňuje přístup k širší škále dovedností.

  2. Pouze 28 % společností využívá dovednosti dostupné na celoevropském trhu. Přeshraniční mobilita přitom není jediný problém – mnozí zaměstnavatelé nejsou schopni odstranit své vlastní interní překážky k efektivnímu měření dovedností.

  3. I když dvě třetiny respondentů souhlasí s tím, že nedostatek dovedností v Evropě je třeba řešit pomocí spolupráce více zainteresovaných stran, pouze 29 % spolupracuje s dalšími organizacemi ve svém sektoru a jen 18 % s organizacemi v jiných sektorech.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork