Studie: Jak efektivní jsou aplikace na výuku cizích jazyků?

Vědci z Michiganské univerzity nedávno provedli studii zaměřenou na populární e-learningovou aplikaci pro výuku jazyků Babbel, aby zjistili, zda skutečně přináší svým uživatelům požadované výsledky. Výsledky sice nejsou tolik ohromující, avšak nabízí pro firmy podnět k zamyšlení, jak své zaměstnance vzdělávat v jazycích i na dálku.

Ilustrační snímek

Aplikace Babbel byla poprvé spuštěna v srpnu 2007 a v současné době nabízí výuku ve 14 různých jazycích. Efektivitou aplikace se ve studii zabýval Shawn Loewen, profesor Katedry lingvistiky a germánských, slovanských, asijských a afrických jazyků na Michiganské státní univerzitě.

"Navzdory skutečnosti, že miliony lidí globálně používají aplikace pro výuku cizích jazyků, chybí publikovaný výzkum o jejich dopadu na komunikační dovednosti. Neexistují prakticky žádné další studie, které by zkoumaly mobilní jazykové aplikace kvazi-experimentálním způsobem. Tato robustní a metodologicky důsledná studie proto významně přispívá do této oblasti,“ uvedl Loewen své podněty pro výzkum.

Studie zapojila celkem 85 vysokoškoláků z univerzity, kteří Babbel používali po dobu 12 týdnů k výuce španělštiny. Na začátku studia studenti absolvovali předběžný test, který zhodnotil jejich dosavadní ústní kompetenci, slovní zásobu a gramatiku ve španělštině. Studii nakonec dokončilo 54 studentů.

Studie ukázala, že téměř všichni studenti, kteří splnili požadavky, se po 12 týdnech používání Babbel zlepšili ve svých znalostech gramatiky a slovní zásoby a/nebo ve schopnosti komunikovat, což bylo potvrzeno kvalifikovanou a osvědčenou metodou testování.

Jak se dalo očekávat, přínosy z učení, pokud jde o ústní zdatnost, gramatiku a slovní zásobu, korelovaly s množstvím času, který studenti investovali do používání aplikace.

Celkem 59 % účastníků zlepšilo svou schopnost komunikace alespoň o jeden stupeň podle americké stupnice znalosti cizích jazyků. Podíl studentů, kteří se v jazyce zlepšili, se navíc zvýšil mezi těmi, kteří strávili s aplikací více času. Celkem 69 % těch, kteří studovali alespoň 6 hodin, se zlepšili o jednu úroveň. Pokud aplikaci věnovali alespoň 15 hodin, byla úspěšnost v dosažení vyšší úrovně dokonce 75 %.

To je pozitivní výsledek, pokud zvážíme i fakt, že studii nedokončili všichni studenti. Online aplikace pro výuku cizího jazyka tedy skutečně může přinést pozitivní výsledky. Je nicméně důležité, aby student měl pozitivní motivaci ve výuce setrvat, což klade i vysoké nároky na vlastní uživatelské prostředí.

Pro společnosti toto může být jasný signál, že virtuální aplikace na výuku cizích jazyků do vzdělávání patří a mohou pomoci efektivně vzdělávat zaměstnance i na dálku. Pro dosažení skutečného pokroku ve znalosti však bude zapotřebí více motivačních podnětů než jen dát určitou vybranou platformu k dispozici.

 

-bb-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily